Kännykkä-teknologia ja terveys

Tieteiden talossa Helsingin Kirkkokadulla järjestetyssä luentotilaisuudessa runsaslukuinen yleisö (toimittajia, median edustajia, terveystietoisia kansalaisia) sai kuulla matkapuhelimien terveyshaitoista.

 

 

Turpaduunari oli paikalla sekä tilaisuutta seuraamassa että luennoimassa. Tällaista tietoa ei ennen ole ollut jaossa suomalaisille. Teillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus seurata tilaisuuden kulkua.

Tietokirjailija, toimittaja, toimitusjohtaja ja kouluttaja Raija Kivimetsä juonsi tilaisuuden. Suomi on pitänyt itseään modernin teknologian edelläkävijänä. Teknologiaa on laajennettu kouluihin, yliopistoihin sekä työelämään, ja koko yhteiskunta on tullut riippuvaiseksi siitä. Suomessa on OECD:n tilastojen mukaan eniten langattomia verkkoyhteyksiä maailmassa. Lapsetkin käyttävät matkapuhelimia, tabletteja ja läppäreitä. Perinteiset lankapuhelimet katoavat ja yhteiskunta siirtyy langattomaan teknologiaan. Samanaikaisesti yksi maailman suurimmista vakuutusyhtiöstä, Swiss Re, luokittelee sähkömagneettiset kentät – myös langattomat verkot – korkeimpaan seurattavaan riskiluokkaan. Asiantuntijoiden mukaan Suomessakin olisi hyvä havahtua sähkömagneettisten kenttien ja langattomien verkkojen mahdollisiin terveysriskeihin niin lapsille kuin aikuisille.

Ensimmäisenä lavalle asteli Åbo Akademin emeritusprofessori Rainer Nyberg Vaasasta. Nyberg kertoi miten internet on tarjonnut jo 20 vuoden ajan mahdollisuuksia opetukseen, oppimiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Professori Nyberg käynnisti 20 vuotta sitten Åbo Akademissa projektin ”IT-pedagogik”, laati oppikirjan ”Utbilda via internet” ja luennoi aiheesta Pohjoismaissa. Tuohon aikaan internet-yhteydet olivat kiinteitä ja siihen suuntaan meidän pitäisi Nybergin mukaan palata. Nyberg oli vanhoilla päivillään viisastunut ja alkanut epäillä kännykän käytön turvallisuutta. Hän oli käyttänyt hyvin paljon aikaa tutustuakseen ongelmaan ja hänen tekemänsä havainnot kyllä pistivät miehen mietteliääksi.

Eräs tietokirjailija oli Nybergin mieleen: Richard Restak. Tämä yhdysvaltalainen professori oli perehtynyt hermoston ja aivojen hyvinvointiin sekä kirjoittanut aiheesta lukuisia kiintoisia kirjoja. Saimme aluksi kuulla lyhyen oppitunnin aivojen huikeasta anatomiasta. Tiesitkö, että aivoissa on noin 60 miljardia hermosolua? Peräkkäin asetettuina hermosolut ulottuisivat neljä kertaa päiväntasaajan ympäri! Jokaisessa hermosolussa on noin 1000 synapsia, jotka muodostavat näin miljoona miljardia synapsia kaiken kaikkiaan. Hermosignaali on sarja sähköimpulsseja ja pohdittavaksi jää voisiko ulkoinen sähkö häiritä näitä herkkiä rakenteita? Hermosolu tarvitsee happea ja sen takia aivoissa onkin noin 600 km verisuonia.

Professori Restak muistutti kirjoissaan siitä miten aivot ovat maailman monimutkaisimpia rakenteeltaan. Melkein 50% hermosoluista kuolee elämän aikana. Aivot kypsyvät, sillä synapsit lisääntyvät ja sähköiset yhteydet paranevat. Restak kysyy erään kirjan lopussa: ”Tiedätkö muuta ”huipputietokonetta”, joka tulee paremmaksi, vaikka puolet osista otettaisiin pois?”

Lapsille tarjottavan teknologian tulee aina olla turvallista, painotti Nyberg. Lapsen immuniteetti on vasta kehitysvaiheessa ja aivot kehittyvät aina 26 ikävuoteen asti. Suomessa on tällä hetkellä OECD:n tilastojen mukaan eniten langattomia verkkoyhteyksiä maailmassa. Jopa 2-vuotiaille tarjotaan tabletteja. Koulujen langattomat teknologiaratkaisut, älypuhelimet ja tabletit, lisäävät tarpeettomasti lasten altistumista radiotaajuiselle säteilylle.

Euroopan neuvosto totesi vuonna 2011: ICNIRP raja-arvot (SAR) eivät ole luotettavia. Lasten on vältettävä RF-säteilyä (radiotaajuista säteilyä), sillä sillä on biologisia vaikutuksia. Mahdollista on, että pään alueen kasvaimia syntyy.

Nyberg piti SAR-arvojen mittaamistavarsinaisena farssina. SAR-arvo kuvaa lämpösäteilyä suolaveteen/geeliin joka on muovisessa ”mannekiinipäässä”. Unohtiko joku, että useimmilla ihmisillä ei ole ainoastaan suolavettä päässä? Nyberg kysyi ja sai yleisössä aikaan naurukohtauksen, mutta me vakavoiduimme heti kun paljastukset jatkuivat.

Termisten muutosten lisäksi kännyköillä on myös biologisia vaikutuksia. Nyberg luetteli:

 • EEG-muutokset aivoissa – kännykän käytön jälkeen häiriö jatkuu vielä 50 min.
 • Pulssimainen RF, toistuva 5 ON + 10 min OFF on pahempaa kuin jatkuva säteily.
 • Aivojen glukoosiaineenvaihdunta häiriintyy
 • Verisuonien seinämien raot vuotavat ja näistä raoista pääsee happea hermosoluille (hyvä asia), mutta jos rako laajenee, silloin vuotaa myös albumiinia (ym aineita) jotka sitten pääsevät vaikuttamaan hermostoon (huono asia)
 • 2 h. RF (vain 0.02 W/kg< = 1/100 SAR) > vuotoja > hermosolut kuolevat
 • 2 h. RF-säteilyn jälkeen näkyy jo muutoksia aivokuvissa
 • hiirillä 50 päivän jälkeen > 2% soluista ovat kuolleet (Persson y.m.)
 • DNA-reaktiot (stressi) + DNA-katkokset (fragmentaatio)
 • sperman laatu – heikompi siittiöiden liikkuvuus – osa siittiöistä kuolee
 • käsien/sormien verisuonet (verenkierto heikkenee)
 •  aivokasvaimet (7-10-25 v. jälkeen globaali epidemia?)
 • rintasyöpä lisääntynyt: eräässä tutkimuksessa oli havaittu, että amerikkalaisilla äideillä oli tapana säilyttää kännykkä rintaliiveissä ja siihen rintaan oli tullut syöpä
 • ADHD-syndrooma hiirillä (+ lisääntynyt nuorilla, Vrt. EEG)
 • ADHD vauvoilla. Epäily: RF-altistus äidin vatsassa

Kännykkäsäteily absorboituu lapsen aivoihin keskimäärin kaksinkertaisesti aikuisen aivoihin verrattuna ja luuytimen kohdalla altistus voi olla jopa kymmenkertaista. Näitä asioita painotettiin 2011 tiedelehti Lancet Oncology:ssä, joka julkaisi Maailman terveysjärjestö WHO:n syöväntutkimuslaitoksen (IARC) päätöksen luokitella radiotaajuiset verkot mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle.

Jos RF-säteily vahingoittaa aivoja, olisiko silloin syytä välttää vauvan päähän kohdistuvaa RF-säteilyä? Katso miten kuvassa raskaana oleva äiti puhuu kännykkään ja selailee läppäriä mahansa lähettyvillä! Euroopan neuvosto suosittelee varovaisuutta tällaisessa tilanteessa! Kenen tehtävä on informoida väestöä? Euroopan neuvosto päätti että jäsenmaiden on varoitettava omaa kansaa kännyköiden säteilystä. Kenen kuuluu varoittaa Suomen kansalaisia? Miksi teknologiaa tarjotaan lapsille ja nuorille ilman varoitusta?

Varovaisuusperiaatteista on hyvä pitää kiinni:

 • Pysy etäällä langattomista lähettimistä!
 • Älä käytä itkuhälytintä vauvan lähellä
 • Älä osta älykännyä tai tablettia alle 16 v. lapselle
 • Käytä aina ”lentokonetilaa” (Näytä lapselle!)
 • Vain lyhyet hätäpuhelut, sitten > ”lentokonetila”
 • Suosi SMS-viestejä (etäisyys) – Vältä puheluja.
 • Pidä langaton teknologia aina kaukana aivoista
 • Käytä langallista hands freetä-laitetta tai kaiutinta
 • Yhteys verkkoon kaapelilla jos käy (ei WiFi)
 • Käytä akkua (ei laturia) kun lapsi/itse lähellä

 

Aivoterveys on uhattuna, väittää Nyberg. Matkapuhelimen pitkäaikaiskäyttöön liittyvän mahdollisesti kohonneen syöpäriskin lisäksi uuden teknologian tiedetään vaikuttavan aivojen kognitiivisiin toimintoihin, unen laatuun, aivoverenkiertoon ja aivojen sokeriaineenvaihduntaan.

Seuraavaksi saimme kuulla tutkimusprofessori Dariusz Leszczynskiä. Hän on toiminut Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessorina vuodesta 2000 kunnes hänet kyseenalaisin perustein irtisanottiin vuonna 2013. Leszczynski on ollut asiantuntijana WHO/IARC:n paneelissa vuonna 2011. Hän on kansainvälisesti arvostettu asiantuntija ja tiedemies.

Saimme kuulla mihin turvallisuusstandardit perustuvat:

 • Perustuvat matkapuhelinsäteilyn lämpövaikutuksiin
 • Niissä ei oteta huomioon muita säteilyparametreja
 • Dosimetria perustuu makroskaalan lämpötilamuutoksiin
 • Mikroskaalan dosimetria puuttu
 • Mallit eivät muistuta eläviä soluja ja elimiä
 • Vertaaminen konventionaaliseen lämmittämiseen on perusteetonta

 

Turvallisuusstandardeihin liittyviä ongelmia Leszczynski luetteli seuraavaksi:

 • Ei tiedetä, vaikuttaako matkapuhelinsäteily ihmisiin (!)
 • Ei varmuutta siitä, että turvallisuusstandardit suojaavat kaikkia käyttäjiä muilta kuin lämpövaikutuksilta
 • Voi olla harhaanjohtavaa olettaa turvallisiksi kaikki laitteet, joiden säteily ei ylitä turvallisuustandardien raja-arvoja
 • Tutkimusrahoitus on lopetettu (!) ja uutta langatonta teknologiaa otetaan huoletta käyttöön, koska nykyiset turvallisuusstandardit oletetaan riittäviksi
 • Ei-lämpövaikutuksia on, mutta niiden perusteellinen tutkiminen on tehty mahdottomaksi turvallisuusstandardeihin vedoten

 

Leszczynskin mukaan ehkä kaikkein painavin todiste siitä, että matkapuhelimella voi olla vaikutuksia terveyteemme, on se, että henkilöillä, jotka ovat käyttäneet markkinoilla olevia, turvanormit täyttäviä kännyköitä, on niiden pitkäaikaiskäytön jälkeen todettu lisääntynyt syöpäriski. Kyse on siis aivan tavanomaisista matkapuhelimista, joita löytyy kauppojen myyntitiskeiltä.

IARC-arvioinnista saimme seuraavaksi kuulla. Löytyy ensinnäkin epidemiologisia tutkimuksia kuten esim. Interphone- & Hardell et al.: Siinä tutkimuksessa selvisi, että pitkään ja paljon matkapuhelinta käyttäneillä oli kohonnut aivosyöpäriski, mutta ei löydy luotettavaa tietoa todellisesta altistumisesta. Tanskalainen kohorttitutkimus väittää ettei kännykkä aiheuta altistusta, mutta ei lainkaan tietoa altistumisesta. Million Women study kertoo: ei vaikutusta, mutta riittämätön tieto altistumisesta. CEFALO-projekti (lasten altistuminen): ei vaikutusta, mutta aika vain 2-4 vuotta, eikä tilastollisesti riittävä vähäisen riskin havaitsemiseen. Little et al.: hidas aivosyöpätapausten lisääntyminen USA:ssa, trendi sama kuin Interphone-”ennuste” mutta eroaa Hardell-”ennusteesta”.

IARC-arvioinnissa on käytettävissävain muutama kliininen tutkimus. Suurin osa tutkimuksista on “miltä-tuntuu-tutkimuksia” (!). Osallistujilta kysytään, miltä heistä tuntuu, tuntevatko he milloin säteily on päällä/pois päältä. Tutkimukset ihmiskudosten biokemiallisesta vasteesta puuttuvat lähes täysin, vain ksi ihoproteomiikkatutkimus löytyy ja kaksi aivojen glukoosiaineenvaihduntatutkimusta. Siinä KAIKKI! Tee nyt tuon perusteella arviointia onko kännykkä turvallinen vaiko ei!

Eläinkokeissa on klassinen toksikologia mahdotonta. Matkapuhelinsäteilyn yliannostus lyhyenä aikana on mahdotonta lämmitysvaikutuksen vuoksi. Koe-elänten elinikäinen altistuminen matkapulinten lähettämän säteilyn kaltaiselle säteilylle ei aiheuta vaikutuksia – tulos on hyödytön arvioitaessa riskiä ihmisille. Matkapuhelinsäteily saattaa tehostaa muiden karsinogeenien aiheuttamia vaikutuksia.

IARC-arvioinnissa in vitro -tutkimusten tuloksia pidettiin riittämättöminä matkapuhelinsäteilyn vaikutusmekanismin arvioimiseksi, mutta sitä pitää tutkia lisää.

Suomen viranomaiset vakuuttavat laitteiden olevan turvallisia, koska ne alittavat kansainväliset ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), FCC:n (Federal Communications Commission) tai IEEA:n niille asettamat raja-arvot. Erityisesti IARC:n luokitus huomioiden olisi tärkeätä noudattaa varovaisuusperiaatetta ja suojella väestöä.

Varovaisuusperiaatteesta luennoitsija halusi korostaa, että vaikka toimenpiteet ovatkin väliaikaisia, ne on voitava pitää voimassa niin kauan kuin tieteelliset tiedot eivät ole riittäviä, tarkkoja tai lopullisia ja riskiä pidetään niin korkeana, että yhteiskunnan ei katsota voivan hyväksyä sitä. Toimenpiteiden pysyttäminen voimassa riippuu tieteellisten tietojen kehittymisestä, jonka perusteella toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen. Tämä merkitsee sitä, että on tehtävä tieteellistä tutkimusta, jolla pyritään saamaan täydellisempiä tietoja. Ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvia toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa muutettava tieteellisten tutkimustulosten ja toimenpiteiden vaikutusten perusteella.

Lopuksi vielä tärkeä lista:

 • Matkapuhelinsäteilyn saama IARC-luokitus mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi on riittävä syy varovaisuusperiaatteeseen turvautumiselle.
 • Tieteellinen näyttö ei riittävästi tue väitettä, että nykyiset turvallisuusstandardit suojaisivat kaikkia matkapuhelinten käyttäjiä.
 • Matkapuhelimien käyttäjille pitäisi tiedottaa nykyisen tieteellisen näytön epävarmuudesta ja syystä rajoittaa altistumista aina kun mahdollista
 • Matkapuhelimien käyttäjiä pitäisi voimakkaasti kehottaa olla pitämättä matkapuhelimia kehon välittömässä läheisyydessä (taskuissa)
 • Erityisesti lasten aivojen altistumista matkapuhelimien säteilylle pitäisi saada tiedottamisen avulla rajoitettua.
 • Tutkimusta pitäisi jatkaa, jotta saataisiin selville, reagoiko ihmiskeho matkapuhelinsäteilyyn, ja jos niin millä tavoin
 • Nykyiset turvallisuusstandardit pitäisi päivittää paremmin vastaamaan käytettävissä olevaa tieteellistä näyttöä.

 

Vastuussa olevien viranomaisten pitäisi välittömästi tiukentaa lainsäädäntöä, sanoi Leszczynski. Valvova viranomainen, Säteilyturvakeskus (STUK) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja olivat tilaisuudessa. Paikalla ollut STUK:in edustaja aukoi päätään ja piti kännyköitä turvallisina kunnes toisin tutkimuksin osoitetaan.

Turpaduunari pääsi vauhtiin ihan sitten viimeisenä. Hän piti ensin yleisölle pienen aivojumppatauon ja kertoi siitä miten hänestä tuli turpaduunari vuonna 2003. Asiaan, eli siihen miten tietynlainen ravinto torjuu matkapuhelimen käytöstä aiheutuneita haittoja, minä pääsin hyvin pian. Biologina minä olen kiinnostunut muun muassa ravintoaineiden vaikutuksista sähkömagneettisen säteilyn haittojen torjumisessa. Marjoilla, melatoniinilla, C-vitamiinilla ja neidonhiuspuu-uutteella on nähty suotuisia suojavaikutuksia sekä eläin- että solukokeissa.

Helsingin Sanomat uutisoi 11.1.2014, että ravintoaineet voivat hidastaa muistisairautta. Muistisairaudet yleistyvät yhä nuoremman väestön keskuudessa. Professori Colin Pritchardin (Bournemouth University) Public Health –tiedelehdessä julkaistun (2013) artikkelin mukaan dementian ja muiden neurologisten sairauksien jyrkkää kasvua ei voi selittää yksin väestön eliniän pidentymisellä. Pritchardin mukaan kehityksen taustalla vaikuttavat myös ympäristötekijät, joista yhtenä hän mainitsee lisääntyvät sähkömagneettiset kentät.

Päätän raporttini tähän.

Lisätietoja voi saada luennoitsijoilta:

Rainer Nyberg, puh. 06 321 1920, nrnyberg@abo.fi
Dariusz Leszczynski, dariusz.leszczynski@helsinki.fi
Christer Sundqvist, 040 752 9274, christer.sundqvist@ravintokirja.fi

Vinkkejä miten voit noudattaa varovaisuusperiaatetta kännykän käytössä:

 • Suosi lankapuhelinta pitkiin puheluihin.
 • Voit saada kiinteän puhelinyhteyden myös valokuidun kautta.
 • Kännykkään puhuttaessa, käytä hands free-laitetta tai puhelimen kaiutintoimintoa.
 • Älä pidä kännykkää kehon lähellä.
 • Pidä kännykkä ja tabletti lentotilassa, kun et käytä niitä.
 • Suosi kännykkää, jossa on alhainen SAR-arvo.
 • Vältä puhumista huonossa kentässä, junassa, autossa, metrossa ja hississä, koska matkapuhelin nostaa voimakkaasti tehojaan tällaisessa katveessa hakiessaan yhteyttä tukiasemaan.
 • Suosi kiinteää laajakaistayhteyttä (Ethernet-kaapelilla) langattoman sijaan.
 • Suosi valokuituyhteyttä.
 • Tarkista, että valokuidun päätelaite ei ole langaton.
 • Varmista tietokoneen asetuksista, että langattomat yhteydet kuten Wi-Fi ja Bluetooth on kytketty pois päältä.
 • Sulje kännykkä yöksi laadukkaan yöunen turvaamiseksi.

 

 

 

69 kommenttia artikkeliin ”Kännykkä-teknologia ja terveys

 1. Muutama nopea kommentti ennen yöpuulle vetäytymistä:

  1) Nybergillä on sitten varmaan jokin luotettavampi/järkevämpi tapa säteilykuorman mittaamiseen kuin ominaisabsorptionopeuden tarkastelu? Saa kertoa mikä.

  2) Toistaiseksi aiheesta löytyy tietääkseni vain yksi seurantatutkimus, tämän tanskalaiskohortti (alla sen update)

  http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387

  Ei riskiä.

  3) Ja mitä Hardellin työhön tulee, niin mitenkäpä tällaiset aineistoltaan enimmäkseen pienet tapaus-verrokki -tutkimukset sijoittuvatkaan tieteellisen näytön hierarkiassa? Hmm? 🙂 Sama ongelma koskee toki myös tällaisista tehtyjä meta-analyysejä, joita kännykkäsäteilyprofeetat mielellään siteeraavat mutta eivät mainitse että ”garbage in, garbage out”.

  4) Mikäli Leszczynski esitti syöpäriskin kasvaneen niin hän varmaankin totesi tuon saman kuin kohdassa 3? Toisaalta, L:n kritiikki ym. Frei et alia (se tanskalaiskohortti) oli BMJ:ssä sen verran wanhan toistoa ja väkisin väännettyä – huolimatta tekijöiden aiemmasta vastauksesta samoja huomioita aiemmin kommenttiosiossa tehneille – että en olisi tästä vakuuttunut…

  Tykkää

 2. Mielenkiintoinen artikkeli.

  Tietäisikö joku blogia lukeva, miksi valoa ei hyödynnetä paremmin?

  Miksi etäluettavat mittarit eivät voisi käyttää valokuitua, tietokoneet valokuitua ja miksi kodeissa ei voisi olla sisätiloissa valolla toimivia lähettimiä?

  Esimerkkinä GigaIR http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association

  Kotia rakentaville olisi hyvä tuottaa ohjeistusta siitä, kannattaako jo nyt laittaa ”kanaverkko” faradayn häkiksi suoraan rakenteisiin vai ei.

  Remontoijille voisi innovoida tapetit tai vaikka kipsilevyt, jotka voisi maadoittaa (jos se mitään auttaa, ilmeisesti gigahertsitaajuudet matkustaa erilaisilla pinnoilla olivat ne maadoitettuja tai ei). Toistaalta tämä lisää sähköiskun vaaraa (samaan tapaan kuin maadoitetut vesipatterit).

  Tykkää

 3. Ja pöh!

  Merkittävin matkapuhelimen terveyshaitta on, että sen näplääminen huonossa asennossa rasittaa niskaa.

  Matkapuhelinten ”terveyshaittoja” ja sähköallergiaa ei tunneta kuin huuhaa- ja hömppätutkijoiden sepustuksissa.

  Tykkää

 4. Mie wrote as follows: ” Toistaiseksi aiheesta löytyy tietääkseni vain yksi seurantatutkimus, tämän tanskalaiskohortti (alla sen update)
  http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387
  Ei riskiä.”

  Mie is unfortunately wrong.

  Danish Cohort is a very badly designed study and it should be retracted by the BMJ.

  Read my critical opinion published in The Scientist Magazine: http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/34518/title/Opinion–Scientific-Peer-Review-in-Crisis/

  Tykkää

 5. Asbestinkin haitat todettiin USA:n laivastossa iänkaiken sitten. Laivoissa oli käytetty krokidoliittiasbestia paloeristyksissä ja kanuunoilla ammuttaessa eriste pölisi ( todennäköisesti muutenkin ). Laivaston lääkärit olivat ihmetelleet lisääntyneitä keukosyöpätapauksia ja syyksi osoittautui em. aine. Asbestin taloudelliset hyödyt ajoivat terveyden edelle. Suomessakin kamaa sai laillisesti käyttää 70-luvun lopulle saakka. Vieläkin monilla työpaikoilla ihmiset tietämättään altistuvat kuiduille.

  Vaikka kännyköiden terveyshaitoista olisi kiistattomia todisteita, niin vaietaanko ne mahdollisten taloudellisten hyötyjen vuoksi?

  Tykkää

 6. SK:n mukaan ei ole terveyshaittoja.

  Ehkä pitäisi ajatella, että ei ole vielä tällä tiedolla mitattavia terveyshaittoja?

  Esimerkkinä http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2012.712586 ”This paper addresses reasons why most provocation studies could not find any association between EMF exposure and EHS and presents a hypothesis on diagnosis and differentiation of this condition.”

  Toisaalta, olisi parempi antaa suoraan hullun paperit kaikille allergikoille, home, sähkö jne mukaanlukien ja pistää eläkkeelle. Suomessa hoitaminen perustuu kuitenkin lääkkeisiin, eikä tuollaisiin tulla antamaan muuta kuin mielialalääkkeitä.

  Vielä fiksumpaa olisi määritellä allergikot, lihavat, alkoholistit ja tupakoitsijat vammaisiksi. Loppuisi diskriminointi ja kun lakiin olisi määrätty, että vammaisten oikeudet tulee huomoida, olisi pakko paneutua ongelman ratkaisemiseen.

  Sotaveteraaneilta jää hyviä kuntoutuspaikkoja em. ryhmien hoitoa ja kuntoutusta varten.

  Tykkää

 7. Tykkäsin erityisesti tästä, (by T-duunari):

  ”Paikalla ollut STUK:in edustaja aukoi päätään ja piti kännyköitä turvallisina kunnes toisin tutkimuksin osoitetaan.”

  Tykkäsin erityisesti tästä, (by Dariusz):
  ”Mie is unfortunately wrong.

  Danish Cohort is a very badly designed study and it should be retracted by the BMJ.”

  Kerrankin kaikkitietävä Mie on väärässä!

  Ja STUK aukoo päätään. Yleensähän STUK systemaattisesti vaikenee, kun pitäisi keskustella säteilyasioista.

  Tykkää

 8. Taas kännykkäsäteilyn vaaroista. Edellisellä kerralla taisi olla sähköyliherkät ja nyt syöpä. Molempia on tutkittu paljon ja tulokset ovat olleet laihoja. Kriittinen analyysi pitkäaikaisvaikutuksista (syöpä, vaikutus sukusoluihin,…) on osoittanut, että n. 80 % kaikista tutkimuksista on huonosti tehty. Tyypillisiä virheitä ovat olleen pienet määrät esim. koe-eläintutkimuksissa, huonosti määritellyt kentät ja ylitulkitut tulokset (Tämä tuntuu olevan esim. Hardellin harrastus). Miksi näin on ? Kännykkävaikutus tutkimukseen saa helposti rahaa, joten tehdään sitä, mitä osataan ja toivotaan, että kukaan ei huomaa ongelmia. Kun nämä poistetaan, jää mahdollisia vaikutuksia gliooma ja kuulohermokasvain. Mahdollinen tarkoittaa tässä yhteydessä, että asiaa kannattaa tutkia lisää.

  Sen sijaan turpadunaarin ravintotiedotus vaikuttaa täysin UFOlta. Kun vaikutusmekanismeja ei tunneta kunnolla (ehkä turpaduunari ainoa valaistu), niin miten voi ravinnon vaikutusta edes teoretisoida. Tässä mennään kyllä tosi heikoille jäille.

  Tykkää

 9. Langattomien verkkojen sähkömagneettisen säteilyn terveyshaitta on asia, jota useimmat ihmiset ja viranomaiset eivät halua edes tietää saati tutkia. Se kuuluu samaan kategoriaan alkoholin, margariinin, sokerin ja tupakan kanssa.

  Liian suuret taloudelliset intressit ja ihmisten tottumukset ovat kyseessä. Siksi toimimme tässäkin asiassa ainakin aluksi strutsin tavoin. Pää syvälle maahan.

  Tykkää

 10. Tajuatteko saman kuin minä:

  Professori Rainer Nyberg on sähköisen oppimisen (e-learning) pioneeri ja asiantuntija. Hän on tässä tilaisuudessa tullut julkisuuteen ensimmäisen kerran sanomaan: VAROKAA!

  Erityisen tuhoisaa tämä sähköinen oppiminen on lapsen terveydelle.

  Miettikää tätä!

  Tykkää

 11. SK kirjoitti.
  ”Ja pöh!

  Merkittävin matkapuhelimen terveyshaitta on, että sen näplääminen huonossa asennossa rasittaa niskaa.”

  Silmien laserleikkauksiin perehtynyt silmäkirurgi David Allamby sanoo, että etenevää myopiaa eli likinäköisyyttä sairastavien määrä on noussut 35 prosentilla sen jälkeen, kun älypuhelimet lanseerattiin vuonna 1997. Hän myös varoittaa, että ongelma voi pahentua 50 prosentilla seuraavien kymmenen vuoden aikana.

  Allambyn mielestä haitta on niin laajalle levinnyt, että hän on alkanut käyttää siitä termiä ”screen sightedness” – ”ruutulikinäköisyys”. Silmäkirurgi sanoo, että puolella briteistä on älypuhelin ja he käyttävät sitä keskimäärin kaksi tuntia päivässä.

  Jatkuva puhelimen näpräys yhdistettynä siihen, miten paljon aikaa kuluu tietokoneen ja television ääressä, vaurioittaa lasten ja nuorten näkökykyä pysyvästi.

  Tuoreiden tutkimustulosten mukaan älypuhelimen käyttäjä pitää luuria keskimäärin 30 senttimetrin päässä kasvoistaan. Joillakin välimatkaa kertyy vain 18 senttiä. Se on vähän verrattuna esimerkiksi siihen, että luettaessa sanomalehti ja kirja pysyvät 40 sentin päässä silmistä.”

  http://tinyurl.com/kn45du9

  Tykkää

 12. Olen täysin samaa mieltä luentotilaisuudessa esitetyn ja kommenttisi kanssa, vaikka aiemmin totesin toimivamme strutsin tavoin.

  Media ei todennäköisesti tule ainakaan Suomessa uutisoimaan koko ongelmaa ennenkuin on aivan välttämätön pakko. Meitä halutaan suojella järkyttävältä tiedolta jo yhteiskuntarauhan ja talousjärjestelmän pystyssäpysymisen takia. Siksi hyssyttely ja vaikenemislinja pitää mahdollisista karmeista seurauksista piittaamatta.

  Vanha propaganda pyörii kännykkäturvallisuudessa samaan tapaan kuin ravitsemuksessakin. Tilanne on sama kuin julistaisimme edelleen, että maapallo on pannukakku.

  Poliitikot ja viranomaiset haluavat aina säilyttää kasvonsa. Silloin totuuden kertominen voi olla vain tulevaisuuden tavoitetila, johon suuntaan pikku hiljaa pyritään, mikäli ulkoinen paine on riittävän kova. Usein se ei sitä ole – valitettavasti. Raha ratkaisee.

  Tykkää

 13. ”900 MHz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium: protection by vitamins E and C.

  It is concluded that oxidative endometrial damage plays an important role in the 900 MHz mobile phone-induced endometrial impairment and the modulation of oxidative stress with vitamins E and C reduces the 900 MHz mobile phone-induced endometrial damage both at biochemical and histological levels.”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18536493

  Tykkää

 14. Enpä tiedä noista säteilyistä, mutta ennen ei rakennettu korkeajännitejohtojen alapuolelle, mutta nyt rakennetaan, koska tonttipula??? Jossain amerikoissa on niistä jännitejohtojen läheisyyksistä todettu kohonneita aivokasvain määriä. Ei taida silti suomalaisiin vielä vaikuttaa, koska ollaan geneettisesti kestävällä pohjalla. No vuoroin vieraissa asbestissa miehet toimivat koekaniineina ja tässä puhelinlörpöttelyssä varmaan sitten naiset.

  Tykkää

 15. Älypuhelinten ”aiheuttama” likinäköisyys lienee selitettävissä siten, että ennen moni on selvinnyt päivän touhuista ilman näköongelmia. Siis ennenkin ihmisten likinäkö on ollut yhtä yleistä, mutta sitä ei ole ollut tarvetta hoitaa yhtä tehokkaasti.

  Kyseessä on siis kausaatio vs. korrelaatio -ilmiö eli jäätelön kulutuksen kasvu ei lisää hukkumisten määrää, vaikka ne tapahtuvatkin samaan aikaan.

  Tykkää

 16. SK kirjoitti: ”Älypuhelinten “aiheuttama” likinäköisyys lienee selitettävissä siten, että ennen moni on selvinnyt päivän touhuista ilman näköongelmia. Siis ennenkin ihmisten likinäkö on ollut yhtä yleistä, mutta sitä ei ole ollut tarvetta hoitaa yhtä tehokkaasti.

  Kyseessä on siis kausaatio vs. korrelaatio -ilmiö eli jäätelön kulutuksen kasvu ei lisää hukkumisten määrää, vaikka ne tapahtuvatkin samaan aikaan.”

  Uskotko todella noita omia sepustuksiasi?

  Tykkää

 17. Jussipussi, olipa harvinaisen junttimainen kommentti sinulta. Toivottavasti et ole tekemisissä minkään ihmisen terveyteen liittyvan asian kanssa työssäsi(?) tai sen ulkopuolella.

  Tykkää

 18. Leszczynskin luennon jälkeen Säteilyturvakeskuksesta Tommi Toivonen kommentoi laitoksen viestintää. Olisi kiva jos keskustelu edelleen jatkuisi myös tällä tasolla.

  Kiitos kommenteista. Keskitytään aiheeseen, eikö niin?

  Tykkää

 19. ”Jussipussi”

  Minun lapsuudessani väitettiin, että lukeminen aiheuttaa likinäköisyyttä, mutta tosiasiassahan lukutoukilla oli silmälasit, koska he olivat likinäköisiä.

  Ne kaverit, jotka eivät koskaan ottaneet kirjaa käteensä, eivät tarvineet silmälasejakaan, koska heidän likinäköisyyttään ei ollut tarve hoitaa. Tuo älypuhelinten aiheuttama likinäköisyys kuulostaa saman tasoiselta tiedolta.

  Tykkää

 20. Myytiinkö luentosalin sisä- tai ulkopuolella muutaman kympin tai satasen ”mittareita”, millä voi muka mitata säteilyä kotioloissa? Tai jaettiinko siellä niiden esitteitä?

  Monen sähköyliherkkyydellä pelottelijan ansiot perustuu pelotteluun ja täysin toimimattomien ”mittareiden” myyntiin.

  Tykkää

 21. Janne, olipa asiaton kommentti. 😦

  En voi ymmärtää tuollaista hyökkäävää asennetta, mutta hyvää illan jatkoa sinulle kaikesta huolimatta.

  Tykkää

 22. SK kirjoitti: ”Minun lapsuudessani väitettiin, että lukeminen aiheuttaa likinäköisyyttä, mutta tosiasiassahan lukutoukilla oli silmälasit, koska he olivat likinäköisiä.

  Ne kaverit, jotka eivät koskaan ottaneet kirjaa käteensä, eivät tarvineet silmälasejakaan, koska heidän likinäköisyyttään ei ollut tarve hoitaa. Tuo älypuhelinten aiheuttama likinäköisyys kuulostaa saman tasoiselta tiedolta.”

  Kysyin aiemmin uskotko näihin oletuksiisi? Millä tavalla olet itsellesi ”todistanut” nämä vai uskotko vain siksi koska niin itse ajattelet/uskot niiden olevan?

  Viimeksi Singaporessa vieraillessani tein havainnon että noin 60-70% metrossa matkustavista nuorista käytti silmälaseja. Silmälasien määrä oli ”silmiinpistävän iso”

  Tämä oli pelkkä yksittäinen havainto, enkä voi väittää tietäväni syytä.

  Tykkää

 23. Ja sitten tähän uutiseen törmäsin:

  ”Lasten likinäköisyys lisääntynyt hurjasti eritoten Aasiassa

  Asiantuntijat arvelevat lasten kaukonäön heikkenemisen liittyvän opiskelun lisääntymiseen ja ulkoilun vähenemiseen.

  Arvostetun The Lancet -lehden julkaisema selvitys osoittaa, että Itä-Aasian suurkaupungeissa jopa 80-90 prosenttia koululaisista on oppivelvollisuuden päättyessä likinäköisiä. ”

  http://yle.fi/tekstitv/arkisto/hyvinvointi/lasten_likinakoisyys_lisaantynyt_hurjasti_eritoten_aasiassa_2636.html

  Tykkää

 24. Miksi meillä ei järjestetä tämän tasoisia konferensseja, kuten tässä videossa http://www.youtube.com/watch?v=Cx0VmLUDF48 ??

  Mittaustavat kiinnostaisivat.

  Oskilloskooppi tai yleismittari kädessä saa aikaan vaikka minkälaisia hurjalta tuntuvia ilmiöitä, joilla ei ole oikeastaan mitään muuta todistearva kuin se, että ollaan sähkömagneettisessa kentässä.

  Lämpenemiseen ja dna-soluvaurioon (= kovalenttisten parien hajoamiseen lämmön johdosta) tarvitaan paljon absorboitunutta suurtaajuusenergiaa, mutta olisi todella jännä tehdä vaikkapa sellainen koe, jossa CT:ssä näkyvää isotooppia hyödyntäen tutkittaisiin vaikkapa sitä miten rf-kentässä veri-aivoeste toimii jne. Eli vähän niin kuin tässä http://www.youtube.com/watch?v=E_WJ_aJPWIA

  Netti on pullollaan EMF:ään liittyvää juttua. Ovatko he kaikki sekopäitä, vai onko heillä jokin agenda, jolla yrittävät tehdä rahaa?

  Eli miksi pitäisi denialisoida näitä mahdollisia älykköjä, jotka näkevät metsän puilta?

  Tykkää

 25. SK:lle: Miten ne mainitsemasi kaverit, jotka eivät ottaneet koskaan kirjaa (sarjakuvalehteä yms…) käteensä, eivätkä siis tarvinneet silmälasejakaan, suorittivat oppivelvollisuutensa?
  Isukki lahjoi opettajat tai pääsivät armosta kouluputkesta ulos?

  Missähän duunissa nämä kyseiset kaverit (koskiko vain poikia?) mahtavatkaan nykyään olla? Aika pelottava ajatus.

  On ylimielistä ja korskeata tuomita huuhaaksi ilmiöt, joita ei itse ymmärrä tai joiden testaus ei sovellu länsimaisen tieteen määrittelemään koeympäristöön. Taloudelliset intressit ovat viime vuosikymmeninä olleet merkittävässä roolissa sille, että haittavaikutuksista ei puhuta, vaan ne salataan ja tutkimuksia vääristellään. Lääketeollisuus tarjoaa tässä asiassa todella karmaisevia esimerkkejä. Ihmishenki on halpa, kun taistellaan voitoista ja markkinaosuuksista.

  Sähkölle allergisoituneiden osa on tänä päivänä surkea. Yksittäisten ihmisten mahdollisuudet taistella näitä instituutioita ja huuhaa-huutelijoita vastaan ovat olemattomat. Herlinin suvun Hanna Nurminenhan antoi julkisuudessa kasvot tälle sairaudelle kertoessaan, mitä suoranaista infernoa tämän vaivan kanssa eläminen nyky-yhteiskunnassa on.

  ”En olisi koskaan uskonut, että minulle käy näin”, sanoi Nurminen haastattelun lopussa. Se toteamus pysäytti, sillä kuinka paljon meitä onkaan jotka uskomme, että ei koske minua. Vaan huomisesta ei tiedä.

  Tykkää

  1. Sähköyliherkkyys on todellinen vaiva, mutta ei johdu kylläkään sähköstä, vaan on stressi reaktio kuviteltuun vaikutukseen.
   On tutkittu juttu.

   Tykkää

 26. Tämä artikkeli jäi pois edellisestä http://www.jackkruse.com/energy-and-epigenetics-3-autoimmunity-cancer-autism/

  Autismikin näyttää olevan linkitetty EMF:ään http://academicjournals.org/article/article1378991538_Ahuja%20et%20al.pdf

  … joka oikeastaan on järkeenkäypää, kun ajattelee miten EMF sotkee mm. veri-aivoesteen toimintaa.

  Kysymys kuuluukin: mahtaako autisteja olla esim. Amisheissa (elävät 1800-luvun tasolla) vähemmän kuin standardipopulaatiossa?

  Tykkää

 27. Mie vastannee Tuomarin kysymykseen, onko Amisheilla kännykät ja rokotukset kunnossa.

  Mie kysyn vielä, että mitkä tutkimukset todistavat lasten kännykänkäytön turvalliseksi. Heitelkää linkkejä.

  Tykkää

 28. Mittarit kehittyy koko ajan.

  Kuka olisi uskonuy 200 vuotta sitten että
  näkymätön, kuparijohdossa kulkeva sähkö voi tappaa.

  Tammikuussa 2014 meiltä puuttuu tarpeeksi herkkä mittari osoittamaan kännyköiden säteilyä.

  Kaikki säteily voi vahingoittaa elävää kudosta.

  Tykkää

 29. TÄH..

  Ravitsemustieteilijä suosittelee KOTIMAISTA Rypsiöljyä, ja miksi?

  Eikö ole tietoa millä myrkyillä se erotetaan.

  Sitten kotimaista rypsiöljyä voi sanoa terveelliseksi kun se on kylmäpuristettua.

  Muuten se on täyttä myrkkyä.

  Tietääkseni suomessa ei ole tehdasta joka kylmäpuristaa kasvisöljyjä jos ei uudessa soijatehtaassa.

  Tykkää

 30. Minun on hyvin vaikea keksiä mitä pahaa kylmäpuristetussa rypsiöljyssä voi olla?

  http://www.sini-pellava.fi/rypsioljy.htm

  Ei sitä tietenkään litratolkulla vedetä napaan, vaan sitä käytetään salaattiin ja ruoan yhteydessä (ei paistamiseen!) pienen pieni määrä.

  Laadukasta luonnollista lähiruokaa, eli ällillä varustettua ruokaöljyä.

  Tykkää

 31. Aika tärkeä linkki langattoman teknologian: kännyköiden, wi-fin, tukiasemien säteilystä on (www.bioinitiative.org ). Teollisuuden rahoituksesta riippumattomat kymmenet eri maan tiedemiehet laativat langattomasta teknologiasta BioInitiative-raportin, jossa käytiin läpi 1 800 uutta tutkimusraporttia. Sen mukaan näyttö terveysriskistä on merkittävästi lisääntynyt. Itävallan lääkäriyhdistys on v. 2012 julkaissut suosituksensa EMF altistuksen vähentämiseksi.

  Monissa maissa esim. tukiasemien tehot ovat paljon pienemmät kuin Suomessa (Itävalta, Ranska) ja niissä on havahduttu lukuisiin terveysongelmiin ja tukiasemia on poistettu koulujen, päiväkotien katoilta. Esim. Espoossa oli v. 2011 tilanteen mukaan 70 koulua tai päiväkotia, jonka katolla on matkapuhelintukiasema tai useampia sellaisia. HYKS:iin niitä on asennettu sisätiloihin 130 kpl ja näemmä löytyy Jorvin sairaalankin katolta useampia. Euroopan neuvosto ja parlamentti ovat suositelleet jäsenmaitaan olemaan sijoittamatta tukiasemia lähemmäs kuin 500 m erityissuojelua vaativista kohteista (kuten sairaalat, koulut, päiväkodit, leikkipuistot). Suomi on myös yksi jäsenmaista eikä lainkaan noudata tätä suositusta, päinvastoin. STUK:n raja-arvo säteilylle perustuu vain lämpövaikutukseen, ei biologisiin vaikutuksiin ja arvo on 10 000 000 uW (mikrowattia)/neliömetri(eli 10 W/m2), kun taas BioInitiativen tiedemiehet suosittavat vastaavaksi arvoksi 10 uW/m2 samoin kuin Itävallan lääkäriyhdistys.

  Tykkää

 32. Aamulehden toimittaja kirjoitti tilaisuudesta mm. näin:

  Kännyköiden säteilyä ihmisiin tutkittu liian vähän
  24.1.2014

  Tutkijat: Suolavesi keinopäässä ei kerro, miten ihmisen aivot reagoivat matkapuhelinsäteilyyn

  Jaana Mattila

  Luokkahuone Tieteiden talossa Helsingissä on niin täynnä väkeä, että ovi on pakko sulkea viime hetkellä paikalle tulleiden nenän edestä. Osa joutuu seisomaan, sillä tuoleja ei enää ole eikä niitä edes mahtuisi sinne enempää.
  On alkamassa luento matkapuhelimien, tablettien ja läppärien mahdollisista terveysvaikutuksista.

  Ensin yleisöä pyydetään kuitenkin sulkemaan kännykät tai laittamaan ne ”lentotilaan”.
  Pyyntö saa läsnäolijoilta raikuvat aplodit.

  Emeritusprofessori Rainer Nyberg Vaasasta herättelee väen kertomalla muutaman faktan ihmisaivoista.

  Aivoissa on keskimäärin 60 miljardia hermosolua, joista elämän aikana kuolee melkein puolet. Siitä huolimatta hermosoluihin signaaleja kuljettavat synapsit lisääntyvät ja aivot kypsyvät.

  – Tiedättekö mitään muuta tietokonetta, joka paranee, vaikka puolet osista otetaan pois, professori kysyy.

  Nyberg kertoo, että viranomaiset arvioivat rakenteeltaan maailman monimutkaisimpaan ”laitteeseen”, aivoihin, kohdistuvaa matkapuhelinsäteilyä SAR-mittauksella.

  SAR-arvo kuvaa, kuinka paljon matkapuhelimesta imeytyy pään alueelle lämpöenergiaa. Sitä mitataan suolavedellä täytetyn keinopään avulla.

  Vertaus ihmisaivoihin saa yleisön naurahtamaan ja Nybergin hymähtämään.

  – Biologiset vaikutukset ovat paljon vaarallisempia kuin lämpövaikutukset, professori huomauttaa.

  Niitä ei ole kuitenkaan tutkittu.

  Seuraavan puheenvuoron pitävä filosofian tohtori, biokemian dosentti Dariusz Leszczynski tyrmää tehdyt ihmistutkimukset pitäen niitä naurettavina.

  – Suurin osa on miltä tuntuu -tutkimuksia. Osallistujilta kysytään, miltä teistä nyt tuntuu, tuleeko iho-oireita, tiedättekö milloin matkapuhelimien säteily on päällä. Sama kun kysyttäisiin, tiedättekö onko röntgenlaite päällä vai ei.

  Leszczynskin mukaan tutkimukset säteilyn vaikutuksista eläviin ihmiskudoksiin puuttuvat lähes täysin. Niitä on tehty tähän mennessä vain kolme.

  – Tieteellinen tieto on riittämätöntä, se ei ole vakuuttavaa tai se on epävarmaa. Matkapuhelinten vaikutuksesta ihmisiin ei tiedetä.

  Leszczynski pitääkin nykyisiä turvallisuusstandardeja ongelmallisina. Ei ole varmuutta siitä, että ne suojaavat käyttäjiä muilta kuin lämpövaikutuksilta.

  Tutkimusrahoitus on kuitenkin lopetettu ja uutta langatonta teknologiaa otetaan hänen mukaansa huoletta käyttöön, koska nykyiset turvallisuusstandardit oletetaan riittäviksi.

  – Matkapuhelimien käyttäjille pitäisi tiedottaa nykyisen tieteellisen näytön epävarmuudesta ja syystä rajoittaa altistumista aina kun mahdollista.

  http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194869407094/artikkeli/kannykoiden+sateilya+ihmisiin+tutkittu+liian+vahan.html

  Tykkää

 33. Laitetaan vielä tästä. Olisi mielenkiintoista kuulla ko. professorien kantaa aiheeseen.

  ”Opetuksen vallankumous Amerikassa – näin se tehdään

  Angelesin opetushallitus on päättänyt uudistaa koulujärjestelmää hankkimalla Applen iPadejä. Asiasta uutisoi TabletPCReview

  Miljardin dollarin koulutusuudistushankkeessa jokainen oppilas ja opettaja mukana olevista kouluista saa käyttöönsä iPadin.

  Ensimmäisen kerran asiasta sovittiin jo viime kesänä. Tuolloin mukana oli 47 koulua. Viime viikolla koulujen määrä nousi vielä 30:llä.

  Aluksi laitteet hankitaan vain seitsemään high schooliin kokeilumielessä. Sen jälkeen vielä tarkoitus tehdä lopullinen päätös siitä, onko Applen iPad oikea valinta.

  Testivaiheen iPadit maksavat todennäköisesti 115 miljoonaa dollaria.

  Opetushallituksen jäsenen Monica Garcian mukaan tavoitteena on ”tehdä opetuksen vallankumous”.”

  http://tinyurl.com/pqw2rvt

  Tykkää

 34. Missä viipyy YLE:n uutisointi tuosta tilaisuudesta. Ai, niin eipä taida YLE olla tuosta aiheesta kertonut mitään vuosikausiin. YLE on viranomainen, joka tekee mitä sanoo STUK, joka sanoo mitä mobiiliteollisuus käskee. Palkkaa YLE jopa johtajankin mobiiliteollisuudesta.

  Piiri pieni pyörii, sama porukka siinä hyörii. ICNIRP sannoo sos sos sos, antaa säteillä bisnes pyörii jos jos jos.

  Tykkää

 35. Jos yksikin sosiaalidemokraatti sairastuisi kännykkäsäteilystä, YLE ei lähettäisi mitään muuta kuin asiaan liittyvää tietoa, yötä päivää, kaikilla kanavilla 🙂

  Ostin kokeeksi uuden Samsungin älykännyn ja katselin pikaopasta. Heti ensimmäisenä on kirjoitettu SAR:sta, ”Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR raja-arvon 2.0W/kg mukainen. Tuote on kannettaessa tai käytettäessä kehon päällä syytä pitää vähintään 1,5 cm etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täyttyvät”.

  Pikaoppaan sivulla 28 alkaa SAR-juttua, josta käy ilmi päähän kohdistuva SAR-arvo (0,329W/kg) ja kehoon kohdistuva SAR-arvo (0,355 W/kg).

  Onko kellään Nokian vastaavaa? Nokia teki oikein kun myi kannattamattoman kännykkäbusineksensä Microsoftille, mutta mahtoikohan taustalla olla jotain muutakin tietoa esim. terveyteen liittyen?

  Tykkää

 36. Darius hyvä, osaat varmaankin myös suomea? Voin toki vastata englanniksikin, mutta kun tämä on suomenkielinen blogi niin …

  Viittasin viestissäni nimenomaan BMJ:n kommenttiisi:

  ”Toisaalta, L:n kritiikki ym. Frei et alia (se tanskalaiskohortti) oli BMJ:ssä sen verran wanhan toistoa ja väkisin väännettyä – huolimatta tekijöiden aiemmasta vastauksesta samoja huomioita aiemmin kommenttiosiossa tehneille – että en olisi tästä vakuuttunut…”

  Voin avata tätä hiukan:

  1) Tekijät selittivät vastauksessaan aiempaan kommenttiin sen, miksi nämä bisnesmaailman ”heavy userit” suljettiin tarkastelusta pois. Jäljelle jäi kuitenkin satojen tuhansien henkien suuruinen populaatio – ts. täysin tarpeeksi tilastollisesti kattavaa tarkastelua varten.

  2) Mitä tuohon ”kaksi käyttäjää ja eri aika” kommenttiin tulee, niin tekijät kommentoivat seuraavaa:

  ”As described in the discussion section of the paper (1), we have indications from a validation study with participants of the Danish Interphone study that subscription holders were four times more likely to report regular mobile phone use before 1996 compared with the general Danish population (6). In addition, we had information on the average use of mobile phones for subscribers in Denmark (also stated in the discussion section of the paper (1)), and there were indications that subscribers in the early years were in fact on average heavier users than subscribers in the later years”

  Ts. koko kys. jäljellä oleva poppoo oli säännöllisiä & myöhempään liittymän hommanneita ahkerampia kännykänkäyttäjiä. Eikös se vähän niinkuin tarkoita sitä, että riskin olisi pitänyt olla isompi –> ongelmien olisi pitänyt näkyä?

  Sinällään olet toki oikeassa siinä, että kys. kohortti ei ole mitenkään järin vahvaa näyttöä. Joka tapauksessa se on kuitenkin tutkimushierarkiassa selvästi tapaus-verrokki -matskua ylempänä, ts. tämän hetkisen tiedon valossa on EPÄTODENNÄKÖISEMPÄÄ että säteily aiheuttaisi ongelmia kuin päinvastoin.

  Eri asia on tietenkin se, että meillä pitäisi olla väestötason näytön ohella edes jotenkin luotettava & reaalinen mekanismi sille miten kännykkäsäteily olisi niin kauhian paha ongelma. Saa kertoa mikä se mekanismi on.

  Tykkää

 37. Jussipussille ja SK:lle likinäköisyydestä.

  Asiasta on todella tehty alustavia tutkimuksia, joiden johtopäätökset ovat melko häkellyttäviä, mutta toisaalta ymmärrettäviä ja uskottavia.

  Silmän kehityksen kannalta on olemassa samanlaisia herkkyyden vaiheita kuin puhumaan ja lukemaan oppimisenkin kannalta (äidinkielen oppiminen)

  Tutkimuksessa likinäköisyys ei korjattuna korreloinut runsaan lukemisen, runsaan kännykän/tietokoneen käytön kanssa mitenkään, mutta sen sijaan vahva korrelaatio löytyi sen suhteen paljonko ajastaan lapsi vietti ulkona.

  Näyttää todella siltä että lapsen silmät tarvitsevat kehittyessään riittävän määrän luonnonvaloa jonka saanti stimuloi/suojaa/tms. silmän kasvua tavalla jota ei vielä tiedetä. Tiedetään vain että lapset jotka viettävät liian vähän aikaa ulkona luonnonvalossa ovat selvästi suuremmassa vaarassa jäädä likinäköiseksi.

  Korostan että ulkoilu oli ainoa korreloiva tekijä tuloksissa. Lukutoukkaisuus tai ’tietokonepelaamisuus’ eivät korreloineet millään tavalla. Mukana muistaakseni iso joukko Etelä-Korealaisia ja Tanskalaisia lapsia/nuoria.

  Tulokset ovat erittäin uskottavia kun tiedetään että Aasian isoissa kaupungeissa nuoret viettävät valtaosan ajastaan kaupunkirakenteen tarjoamissa sisätiloissa. Maaseudulla likinäköisyys oli pienempää vaikka kännykkää/tietokonetta olisi käytetty yhtä paljon ja kirjoja luettu ahkerasti.

  Tykkää

 38. pölön kommenttiin, googletuksella löytyi kaksikin teollista toimijaa christerin mainitseman sini-pellavan lisäksi.

  Tiedä sitten millaista tehdasrakennusta tarvitaan öljynpuristamiseen, Christer varmaan tietää paremmin, en itse viitsi alkaa etsimään. En usko kuitenkaan tämän toisen toimijan olevan mikää pieni valmistaja, kun toimittaa kaupan omalle merkille edullista tuotetta tai no tietenkin riippuu menekistä

  Tykkää

 39. Saa kertoa mikä on mekanismi, kirjoitti Mie.

  No se mekanismi kai menee niin, että jos savustaa keuhkoja tupakalla säännöllisesti ja ahkerasti, niin eiköhän ne syöpäsolut villiinny 50 vuoden kuluessa.

  Kun grillaa kännykällä ja muilla vempaimilla aivojaan 50 vuotta, eiköhän ne syöpäsolut siitä villiinny 50 vuoden kuluessa. Pitkän tähtäimen tutkimukset puuttuvat, koska harva ihminen aloittaa tupakoinnin 5-vuotiaana, kuten kännykällä grillauksen. Ja muun grillauksen kaikki joutuvat aloittamaan jo ennen syntymää.

  Voisiko edes neuvola neuvoa tulevia äitejä?

  Tykkää

 40. ”Mie” ei taida hirveämmin lukea näitä juttuja, kun kyselee ”jotenkin luotettava & reaalinen mekanismi sille miten kännykkäsäteily olisi niin kauhian paha ongelma. Saa kertoa mikä se mekanismi on”.

  Kannattaisiko ehkä lukea edes jotain aiemmista linkityksistä? Mikäli edellä ei ole auennut vaikkapa tämä http://en.wikipedia.org/wiki/Cancer_epigenetics niin sitä kannattaa seurata.

  Piruja voi maalata aina seinille, mutta tuskinpa esim. WHO vaatisi varoituksia kännyköihin yms. laitteisiin jos ei ole vahvaa epäilystä. Veikkaanpa, että WHO:ssa on huomattavasti skeptisempiä ja tiedeuskovaisempia ihmisiä kuin 100 x ”Mie”, eli jos he päätyvät moisiin varoituksiin, on heillä oltava aihetta epäillä jotain. Aika näyttää kehittyykö tiede niin että voimme asian todistaa (= seuraa mm. tuota epigenetiikan kehittymistä, on tulossa tosi hienoja laitteita epigeneettisten muutosten analysointiin http://epigenie.com/free-guide-epigenetics-analysis-techniques/).

  Hoitojen kannalta on mielenkiintoista odottaa miten pulssimuotoisella EMF:llä voidaan ehkä parantaa (kemikaali)ympäristöyliherkkiä http://clinicaltrials.gov/show/NCT01834781

  ja toisaalta mitä tästä tutkimuksesta tulee ulos http://clinicaltrials.gov/show/NCT01854801

  Likinäköisyyskeskustelu on mielenkiintoinen juttu. Muistelen, että meillä ”pimeissä maissa asuvilla” on suuremmet aivot näkökeskuksen osalta siksi, että meidän pitää pystyä tulkitsemaan silmiin tulevaa vähäisempää valoa. Mielenkiintoista olisi tutkia millä tavalla aivoissa näkyy tämä teknologinen kehitys. Alkavatko aivot pienentyä, kun läppärin ja kännykän ruudulla on kuitenkin kohtuullisen kirkas valo?

  Lähde tuolla aivojen kokojutulle http://scienceblog.com/46915/dim-light-led-to-bigger-brains-up-north/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+scienceblogrssfeed+%28Science+Blog%29

  Tykkää

 41. Heikki Hullu, kiitos valaisemisesta. Onko tutkimusta hypoteesiä/mekanismia miksi luonnovalolla on/olisi tällainen oletettu vaikutus. Onko kyse jostain tietystä valon aallonpituudesta luonnovaloissa vai onko kyse valon määrästä itsessään?

  Eli sinun keräämien tietojen/tutkimusten mukaan ko silmäkirurgi olisi päätelmissään väärässä?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s