Tulehdus synnyttää sydäntaudin – ei niinkään rasva

Kokonaisvaltainen terveys: lepo ja uni – rentoutuminen – fyysinen ravinto – psyykkinen ravinto – liikunta – elämän haasteet

 

Dosentti, lääkäri ja ravitsemustutkija Heikki Korpela haluaa omalta osaltaan pistää lusikkansa rasvaiseen kolesterolisoppaan. Hän on sitä mieltä, että rasva ja kolesteroli on yllättävän yksipuolisesti yhdistetty sydäntautiin.

Pohjois-Karjalan metsurien suuri sydäntautikuolleisuus johtui elimistön kroonisesta tulehdustilasta.

Metsurit ja muut Pohjois-Karjalan miehet eivät menehtyneet liialliseen tyydyttyneen rasvan saantiin, eikä myöskään korkeaan kolesteroliin.

Esimerkiksi tupakointi synnyttää pitkäaikaisen tulehdustilan ja happiradikaalien myrskyn aktivoimalla tulehdussolut erittämään tulehduksen välittäjäaineita ja LDL:n hapettajia, happiradikaaleja.

Tupakoinnin tulehdusvaikutusta voidaan arvioida yhdistämällä kolmen tulehdusmittarin yhteisvaikutus:

1. herkkä CRP

2. veren valkosolut

3. fibrinogeeni

Veren suurentunut kolesteroliarvo on Korpelan mukaan elimistön tulehdustilan patofysiologinen seuraus. Elimistön tulehdustilan sammuttaminen pienentää LDL-kolesterolia ja suurentaa HDL-kolesterolia. Samalla myös LDL:n hapettuminen ja ilmiö nimeltään sokeroituminen (glykaatio) vähentyy.

Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat eksyneet harhapolulle kun väittävät, että veren kolesteroliarvo on yhteydessä suurempaan sepelvaltimotaudin riskiin. Tämä yhteys häviää, kun tilastoanalyysissä huomioidaan sekoittavat tekijät ja tarkistetaan sydäntaudin varsinaiset syytekijät, eli tulehdustekijät.

Professori Russell Ross esitti jo 13 vuotta sitten, että ateroskleroosi ja sepelvaltimotauti ovat tulehdustauteja (Ross R. Atherosclerosis: An inflammatory disease. New Engl J Med 1999).

Vaikka korkea kolesteroli (hyperkolesterolemia) näyttelee tärkeää roolia noin 50 prosentissa potilaiden sydäntapahtumia, on otettava huomioon myös muita asiaan vaikuttavia tekijöitä. Ateroskleroosi on selkeästi inflammatorinen sairaus, eikä synny pelkästään rasvojen kerääntymisestä. Jos me pystyisimme valikoivasti muuntamaan tulehduksen haitalliset tekijät valtimoissa ja jättämään suojaavat muodot entiselleen, saavuttaisimme uusia diagnoosi- ja hoitomahdollisuuksia niille potilaille, joilla ei ole korkeasta kolesterolista johtuvia sydän- ja verisuonisairauksia.

Thus, although hypercholesterolemia is important in approximately 50 percent of patients with cardiovascular disease, other factors need to be taken into consideration. Atherosclerosis is clearly an inflammatory disease and does not result simply from the accumulation of lipids. If we can selectively modify the harmful components of inflammation in the arteries and leave the protective aspects intact, we may create new avenues for the diagnosis and management of disease in the 50 percent of patients with cardiovascular disease who do not have hypercholesterolemia.

Samoin sian äkillinen sydänkuolema on tulehdustauti. Sen syntymiseen vaikuttavat mm. infektiot, suolistobakteerien endotoksiinit, tulehduksen aiheuttama hapetusstressi ja tulehdusta sekä hapettumista estävien anti-inflammatoristen antioksidanttien puute.

Professori Martti Karvonen totesi 55 vuotta sitten, että talvella Ilomantsin metsurien kolesteroliarvo oli 50% suurempi kuin kesällä. Sitä vastoin tyydyttyneen rasvan saanti oli sama talvella ja kesällä. Jatkotutkimuksissa todettiin, että talvella suurentunut kolesterolipitoisuus liittyi elimistön krooniseen tulehdustilaan.

Tulehduksen ja hapetusstressin vaikutusta kolesterolin säätelyyn (homeostaasiin) voidaan tutkia käyttämällä eläinmallina sian metabolista oireyhtymää.

Metsurien tulehdustilaa selittivät mm. runsas tupakointi ja vähäinen anti-inflammatoristen antioksidanttien saanti sekä ravinnon tulehdustekijät. Metsurien ruoka ja juoma sisälsi runsaasti tulehdussoluja ja verihiutaleita aktivoivia, sytotoksisia ja kemotaktisia rasvoja ja proteiineja.

Eniten tulehdustekijöitä löytyi kuparipannussa keitetystä pannukahvista. Näitä ovat esim. glykotoksiinit eli AGE-tuotteet (Advanced Glycation Endproducts) ja rasvahappojen reaktiiviset hapettumistuotteet, aldehydit, kuten 4-hydroksinonenaali.

 

Lue myös aiempi juttuni lukuisine kommentteineen: THL – tässä on katastrofin aineksia!

 

59 kommenttia artikkeliin ”Tulehdus synnyttää sydäntaudin – ei niinkään rasva

 1. ”…Sitten eikun tutkimustietoa siitä, että näin kävi.

  IL: THL:n uuden sairastavuusindeksin mukaan eniten sairastellaan Pohjois- ja Itä-Suomessa.
  http://www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/atlas/kunnat_cr_profiili/atlas.html?select=091&indicator=i0

  Niin? Tämä (suhteellinen suoritus sama) ei tarkoita etteikö pudotusta olisi tapahtunut absoluuttisissa luvuissa.

  ”Käyppäs piruuttas kattomassa Ilomantsin indeksi…Suomen sairaimpia ovat yhä edelleen!”

  Ja niin? Ilomantsi = P-Karjala?

  ”Jaa, että sydänkuolleisuus laski? Ei ainakaan Tilastokeskuksen mukaan: http://www.anttiheikkila.com/img/blogi-2012-09-08-kuva1.jpg

  Ja vielä kerran niin? Sv-tautikuolemien pudotus 1970-luvulta lähtien mainitaan lukuisissa luotettavissa lähteissä.

  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=suo00021

  En luota sekuntiakaan Heikkilän blogin väitteisiin ja omatekoisiin taulukoihin.

  Tykkää

 2. Mie: Ja niin? Ilomantsi = P-Karjala?

  P-Karjalan indeksi on 160-199, kun se Ahvenanmaalla on vain 50-70 ja länsirannikollakin 80-120 . Oliko tässä jotain epäselvää?

  Sairaimmat suomalaiset asuvat edelleenkin Pohjois-Karjalassa PK-projektin ponnisteluista huolimatta! SV-taudit eivät ole hävinneet sieltä mihinkään ja lisäksi siellä esiintyy 30% enemmän diabetesta maan keskiarvoon nähden(lähde: Maakuntalehti Karjalainen)

  Tykkää

 3. ”Ei tarvikkaan, kas kun ne taulukot on dipl.ins. Leino Utriaisen Tilastokeskuksen lähteistä keräämiä luotettavia tietoja”

  No eipä tilanne paranne tässä kohtaa olennaisesti. Primääriongelmat ei kuitenkaan ole tämä vaan …

  ”Vai epäiletkö ehkä Valtion Tilastokeskustakin?”

  …tämä. Tässä kohtaa epäilen nyt ennemminkin sinun tarkastelusi rehellisyyttä.

  Kyse on tästä (seuraa pitkähkö lainaus):

  ”Työikäisen väestön sepelvaltimotautikuolleisuus on pienentynyt 4–5 % vuodessa, ja vuoteen 2006 mennessä se oli vähentynyt n. 80 % huippuvuosien lukemista. Tämä on merkittävällä tavalla vaikuttanut samanaikaiseen kokonaiskuolleisuuden pienenemiseen. Toisaalta väestön ikärakenteen vanheneminen on lisännyt sepelvaltimokuolemien määrää. Kaikki ikäluokat huomioon ottaen sepelvaltimokuolemien vuosittainen määrä ei olekaan kovin paljon vähentynyt, vaan kuolleisuus on siirtynyt vanhempiin ikäluokkiin.”

  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh00004

  Toisin sanoen väestön ikääntyminen selittää tilanteen. Soimaan itseäni siitä, että se ilmeisin selitys ei tullut mieleen.

  Sv-tautikuolleisuus ikäluokassa ”työkykyiset” – siis siinä ikäluokassa jossa terveysinterventioilla tulisi vaikutusta olemaan – on todellakin laskenut. Tätä iäkkäämmät tuppaavat kuolemaan johonkin vaivaan muuta väestöä huomattavasti herkemmin joka tapauksessa, eikä sv-tautikuolleisuuden suhteen tilanne ilmeisesti ole pahentunut heidänkään kohdallaan – ainoastaan ”siirtynyt” ikääntymisen myötä painottumaan heihin.

  Fokusoit siis tarkastelun ilmeisesti tarkoituksella aivan muualle kuin mihin se kuuluisi. Pitäisin tätä älyllisesti epärehellisenä.

  Tykkää

 4. ”Sairaimmat suomalaiset asuvat edelleenkin Pohjois-Karjalassa PK-projektin ponnisteluista huolimatta!”

  Mutta ovat vähentyneet SIELLÄKIN selkeästi. Kuten aiemmin kirjoitin, niin se että suhteellinen sijoitus on sama ei tarkoita etteikö pudotusta olisi tapahtunut absoluuttisissa luvuissa. Lukutaito kunniaan.

  Kovasti tuntuu nyt sv-tautikuolleisuuden vähentyminen ahdistavan sinua.

  Tykkää

 5. MiesS Uurlahti kirjoitti:
  ”P-Karjalan indeksi on 160-199, kun se Ahvenanmaalla on vain 50-70 ja länsirannikollakin 80-120 . Oliko tässä jotain epäselvää?

  Sairaimmat suomalaiset asuvat edelleenkin Pohjois-Karjalassa PK-projektin ponnisteluista huolimatta! SV-taudit eivät ole hävinneet sieltä mihinkään ja lisäksi siellä esiintyy 30% enemmän diabetesta maan keskiarvoon nähden(lähde: Maakuntalehti Karjalainen)”

  Onko vertailukelpoisia lukuja tiedossa osteoporoosin suhteen P-Karjala ja esim Ahvenanmaa?

  Tykkää

 6. Mielipiteenäni, jos Suomessa todella haluttaisiin merkittävästi vähentää sydän ja verisuonitauteja nykyisestä, yksittäinen merkittävä (merkittävin) vaikutus olisi tupakoinnin myynnin ja käytön täyskiellolla. Väitän maallikon varmuudella että etu olisi suurempi kuin nykyisten hoidossa käytettävien lääkkeiden myönteinen vaikutus. Samalla tulisi ”myönteisinä sivuvaikutuksina” mm vähennystä syöpä ja osteoporoosi. Rahallisesti tarkasteltuna isoja etuja sekä yksilölle että yhteiskunnalle, terveysmenoissa. Verotulot jostain muualta.

  Isoin kysymys on, onko meillä päättäjiä/terveyspäättäjiä jotka kykenisivät moiseen ”urotekoon”?

  Nykyisessä tilanteessa ” ravinnon rasvapolku” on mielestäni aikalailla kuljettu loppuun jos tavoitellaan merkittäviä parannuksia sydän ja verisuonisairauksiin.

  Se miksi kysyin osteoporoositilastoja linkittyy tupakointiin, se näyttää olevan itsenäinen riskitekijä sekä sydän ja verisuonitaudeissa että osteoporoosissa. Kiinnostaa tietää millä mekanismeilla riski aiheutuu.

  Tykkää

 7. ”Maapallon yli vyöryy syövän ”hyökyaalto”, varoittavat maailman terveysjärjestön tutkijat.

  WHO:n raportissa ehkäistävissä olevien syöpätyyppien merkittävimpinä syntytekijöinä voidaan pitää tupakoimista, tulehduksia, alkoholia, ylipainoa ja liikumatonta elämäntapaa, säteilyä, ilmansaasteita sekä viivästynyttä vanhemmuutta. Myös vähentynyt lastensaanti ja kieltäytyminen imettämisestä lisäävät syöpäriskiä.

  Tutkijat ovat erityisen huolissaan siitä, miten naiivisti ihmiset suhtautuvat ruokavalion rooliin syövän synnyssä.

  Maailman terveysjärjestö väläyttääkin, että alkoholin ja sokerin käytölle tulisi harkita rajoituksia.”
  http://www.iltalehti.fi/syopa/2014020418007857_sy.shtml

  Vai etta mm. tupakointa ja sokeria pitäisi rajoittaa…..hmmm.

  Tykkää

 8. ”Tutkijat ovat löytäneet hälyttävän yhteyden kulutuselintarvikkeiden sokerin ja sydänkuolemien väliltä.

  Sokerituotteiden ala on reagoinut tutkimustuloksiin kiistämällä ne vahvasti. Se sanoo useiden asiantuntijoiden todenneen selvästi, ettei lisätty sokeri ruokavaliossa aiheuta sydänsairauksia.”

  http://www.iltalehti.fi/terveys/2014020418005530_tr.shtml

  Kauanko kesti löytää margariineistä transrasvat ja niiden haitallisuus, noin 100 vuotta ?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s