Työterveyslaitoksella ollaan niin strutsia, niin strutsia

Työterveyslaitoksella toimitaan kuten strutsien on pilapiirroksissa tapana: Piilottavat päänsä syvälle hiekkaan kun pelottaa. Onko tässä myytissä perää?

 

Strutsista kulkee myyttinen tarina, jonka mukaan linnulla on taipumus haudata päänsä hiekkaan kun sitä pelottaa. Myytti ei pitäne paikkaansa. Strutsilla on tapana kaivella hiekasta ruokaa ja todellisuudessa strutsi ei hautaa päätään hiekkaan. Pelästyessään strutsi sen sijaan useimmiten juoksee karkuun tai puolustautuu potkimalla, ei hautaamalla päätään maahan.

Työterveyslaitos on laitos, jossa ”tiedetään” miten suomalaisia pitää valistaa: Kun tulee puhe ympäristöyliherkkyyksistä kuten esimerkiksi monikemikaaliherkkyydeestä, sähköherkkyydestä, hajusteherkkyydestä yms., silloin kaivetaan pää hiekkaan ja pyydetään kaikkia muitakin suomalaisia tekemään samoin!

Edellä mainitut ongelmat ovat lisääntymään päin. Moni
jopa syrjäytyy työelämästä näiden ongelmien takia. Työterveyslaitos, työhyvinvoinnin korkein auktoriteettimme, on keksinyt ongelmaan ratkaisun:

Sairastuneiden on yksinkertaisesti lakattava pelkäämästä kemikaaleja, ympärivuorokautista altistumista säteilylle ja hometalojaan, sillä pelko mitä ilmeisimmin lisää oireilua.

Neurologi Markku Sainio sanoi asiantuntijaseminaarissa 23.9.2013: ”Potilaiden on vältettävä kaikin keinoin ajattelemasta ulkoisten
altisteiden vaarallisuutta.” Mikäli herkistynyt kuitenkin ajattelee, oireisto saattaa Sainion mukaan täysin villiintyä.

Joku voi myös toisaalta täysin villiintyä esimerkiksi siitä tiedosta, että kemikaalit ovat syöpävaarallisia. Elektroniikassa käytetyt bromatut palonestoaineet on luokiteltu karsinogeenisiksi. Ne vaikuttavat tutkimusten mukaan myös hermostoon ja hormonitoimintaan jo alhaisilla pitoisuuksilla. Työpaikoilla, Työterveyslaitoksen mandaatilla, näille pääasiassa altistutaan.

Työterveyslaitoksen myyttinen hoitosuositus, että on ”vältettävä kaikin keinoin ajattelemasta ulkoisten altisteiden vaarallisuutta” sopii toisaalta valtion budjettiin, sillä Työterveyslaitoksen toimintaa ollaan osittain lakkauttamassa.

Myös Säteilyturvakeskuksen toimintaa rajataan tulevaisuudessa. Kännykkätutkimus esimerkiksi lopetetaan tarpeettomana. Tämäkin toimenpide liittyy kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen myyttisen strutsitarinan tapaisesti: ”Kansalaiset – medborgare! Teidän on vältettävä kaikin keinoin ajattelemasta ulkoisten altisteiden vaarallisuutta. Painakaa päänne hiekkaan!

Ohjeistus koskee erityisesti seuraavaa tutkimusraporttia. ”Clinical Neurology -tiedelehdessä julkaistiin ensimmäinen kaksoissokkotutkimus 4G-säteilyn vaikutuksista aivoihin. Kokeessa 18 koehenkilön oikeata korvaa altistettiin yhden senttimetrin etäisyydeltä 4G-säteilylle 30 minuutin ajan. Vaikutuksia aivoihin tutkittiin magneettikuvantamisen avulla todellisen ja valealtistuksen jälkeen. Haittavaikutuksia nähtiin paitsi altistetulla, myös altistamattomalla puolella päätä.”

Säteilyturvakeskuksen mukaan tutkimustuloksen ei pitäisi olla mahdollinen. Siellä on pää syvässä hiekassa.

Amerikkalainen yliopistotutkija Joel M. Moskowitz sanoo: ”Nykyinen tutkimus osoittaa vaikutuksia aivotoimintaan lyhyellä aikavälillä. Vaikkakin 4G eli LTE-teknologia on liian uutta, jotta voisimme arvioida sen pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen, meillä on kuitenkin paljon näyttöä kännykän pitkäaikaiskäytön terveysvaikutuksista. Pään ja kaulan alueen syövät, sperman laadun heikkeneminen sekä lisääntymisterveyteen liittyvät ongelmat kuten vaikutukset tulevan sukupolven terveyteen (esim. ADHD-riski) ovat mahdollisia.”

Työterveyslaitoksen Markku Sainion mukaan asiaa on ”kaikin keinoin vältettävä ajattelemasta. Ajatuksen hiipiessä alitajuntaan, on tajuttava kaivaa pää hiekan sisään.”

Moskowitz ohjeistaa: ”Erityisesti raskaana olevien naisten ja lasten on syytä rajoittaa kännykän käyttöä. Lisäksi kännykkää ei tulisi pitää pään, rintojen tai sukupuolielinten lähellä kun puhelin on päällä.”

Suomessa on siirrytty kaikissa valtion laitoksissa pelkästään kännykkäteknologian varaan, joten raskaana olevien naisten on vain ”kaikin keinoin vältettävä ajattelemasta ulkoisten altisteiden vaarallisuutta. Tajusitteko?”

Uuden LTE-teknologian säteilyvaikutusten kanssa vastaavia havaintoja on tehty 2G eli GSM-puhelinten säteilystä jo 2000-luvun alussa. Achermann ja kumppanit näkivät myös vaikutuksia koko pään alueella eikä pelkästään altistetulla puolella. Matkapuhelimen mikroaallot vaikuttivat aivojen syvimpiin osiin kuten näkökukkulaan. Näkökukkula, aivorunko ja muut aivojen kuorikerroksen alapuolella olevat kudokset sijaitsevat joidenkin senttimetrien päässä kallon luusta. Niiden tehtävänä on kontrolloida sydämen sykettä ja muita ei-tahdonalaisia toimintoja.

Tiedätte kyllä jo nyt mitä Työterveyslaitos ajattelee tästä…

Tapausesimerkki Pihtiputaalta: ”Vaikka kaikin keinoin välttää ajattelemasta ulkoisten altisteiden vaarallisuutta, kännykkään puhuminen tuntuu kuin sirkkelillä päätä leikattaisiin. Kun pistää puhelimen taskuun, vihloo luita myöten. Isännällä on vielä pahempia oireita. Korvasta on lähtenyt nahka.”

Myös australialaistutkija Rodney Croft Wollongongin yliopistosta osoitti, että matkapuhelinsäteily voi joillakin yksilöillä vaikuttaa aivoaaltoihin enemmän kuin toisilla. Altistuksen jälkeiset EEG-vaikutukset vaihtelivat voimakkuudeltaan yksilöllisesti, ja toistetuissa altistuskokeissa muutokset ilmenivät samoilla koehenkilöillä kuin aiemmassakin kokeessa, mikä Croftin mukaan tukee käsitystä, että keskuudessamme saattaa olla herkemmin sähkömagneettisille kentille reagoiva alaryhmä.

Nämä Croftin koehenkilöt ovat juuri niitä ympäristöyliherkkiä.

Suomessa on onneksi ainakin yksi henkilö, joka kaikin keinoin ajattelee ulkoisten altisteiden vaarallisuutta. Hän on tietokirjailija Erja Tamminen, joka valtion laitosten ohjesäännöistä piittamatta mittaa säteilyarvoja ihmisten kodeissa ja työpaikoilla. Hän kehottaa myös kaikin keinoin välttelemään viranomaisia, kemikaaleja, säteilyä, hometaloja ja hajusteita. Lopputuloksena on yllättäen työkyvyn säilyminen.

 

34 kommenttia artikkeliin ”Työterveyslaitoksella ollaan niin strutsia, niin strutsia

 1. Jälleen Duunarilta yhteenveto, johon Suomen virallinen sairaudenhoitojärjestelmä ei kykene laatimaan asiallista, perusteltua vastinetta.

  Syvällä suossa koko järjestelmä. Ehkäpä siellä noudatetaan periaatetta: ”Parempi olla ajattelematta.”

  Tulisipa paikalle edes joku keptikko, joka puolustaisi ajattelemattomuutta.

  Tykkää

 2. Tuoksuherkät koetaan häiriköiksi:

  Joka toinen meistä alkaa voida pahoin, väsyy tai saa päänsärkyä (paha migreenikohtaus saattaa tulla) ja muita yleisiä ruumiillisia oireita ympäristömme tavallisista tuoksuista kuten tupakansavusta, tunkkaisesta sisäilmasta, lakan, maalin, kopiokoneen, pesuaineen, pakokaasun tai työtoverin parfyymin, partaveden tai hien tuoksusta. Tällaisella herkkyydellä ei ole toistaiseksi vakiintunutta termiä. Termi tuoksuherkkyys kuvaa ilmiötä ehkä parhaiten. Kyseessä ei ole allergia, vaikka herkkyys usein sekoitetaankin siihen.

  Työtehoa heikentävä tuoksu voi olla niin heikko, ettei sitä edes huomata.

  Tuoksuherkkyys on perinnöllinen ominaisuus. Se on hyödyttänyt esi-isiämme varoittamalla pilaantuneesta ruoasta, villieläimistä ja muusta epätavallisesta ja mahdollisesti vaarallisesta asiasta ja taannut siten paremmat mahdollisuudet selvitä hengissä. Herkkyyttä ei pystytä mittaamaan objektiivisin keinoin eikä siihen ei ole toistaiseksi käytettävissä kunnollista hoitokeinoa. Antihistamiinit auttavat usein ainakin jonkin verran, mutta aivan liian moni joutuu oireittensa voimakkuuden takia käpertymään kotinurkkiinsa uskaltamatta lähteä edes kauppaan. Työpaikat onnistutaan tavallisesti saamaan siedettävän tuoksuttomiksi mutta nipottajan ja häirikön maineelta ei suojaa mikään.

  Tykkää

 3. Jokaisella aikakaudella on omat selityksensä epämääräisiin oireisiin. Keskiajalla selitys oli naapurin paha silmä. Poltettiin naapuri noitana ja olo parani. Ennen kännyköitä puhuttiin maasäteilystä. Oireet olivat samat. Samoin selitykset siitä, että viralliset tahot eivät halua tunnustaa ongelmaa.

  Tällä hetkellä Sundqvistin esittämiin ongelmiin tärkein selittävä tekijä on sosio-demograafiset tekijät (ikä, sukupuoli, koulutus,…). Ne hakkaavat mennen tullen altistumisen merkityksen oireissa. Se pistää miettimään mistä on kysymys. Osa tutkijoista tutkii asiaa aivojen limbisen järjestelmän häiriönä. Tällä hetkellä se onkin todennäköisin selitys.

  Tykkää

  1. Minulla on mitattu, kokeissa todistettu ja moneen kertaan varmistettu työperäinen, hometalossa 20 vuoden työskentelystä aiheutunut homesairaus (en puhu homeyliherkkyydestä, sillä home on romahduttanut terveyteni monella osa-alueella, jopa koululääketiedettä edustavat lääkärit tunnustavat tämän).

   Onko tämän syy siis aivojen limbisessä järjestelmässä? Sekö mokoma on mennyt labratuloksiini sysäämään vakavaa homesairautta ilmentävät tulokset? Limbisen järjestelmän häiriökö on aiheuttanut minulle mm. homepölykeuhkon? Millä sen limbisen järjestelmän saa vastuuseen kolttosistaan?

   Tykkää

 4. Taas hyvää tietoa tietämättömille. Kiitos.

  Pannaan vaan pää perseeseen ja suljetaan silmät toksiselta ympäristöltämme. Ei, eihän ole olemassa obesogenetiikkaa, joka aiheuttaa lihomista. Ei, ei taloissa ole mitään ongelmaa vaan ongelma on ihmisten päässä. Ei, sähhkömagneettinen säteily EI voi aiheuttaa terveysriskejä, vika on ihmisten päässä. Kaikki on tutkittu. Syökää vain antidepressanttinne. Jos ette syö, niin ette saa ainakaan eläkettä, se on varma!

  Oikeassahan Työterveyslaitos on. Sairaan Talon Oireyhtymässä ihminen sairastuu vaikka sairauden aiheuttaja on poistettu. Tämä tarkoittaa sitä, että Työterveyslaitos ei tajua mitä psykosomatiikka on.

  Tämä on sitä samaa yksilöiden syyllistämislinjaa, mitä viranomaiset harrastavat missä tahansa muussakin yhteydessä. Stressaantuneelle sanotaan ”älä stressaa, oma vikasi”. Alkoholistille sanotaan ”älä juo, oma vikasi”. Lihavalle sanotaan ”älä syö, sinun vika”. Masentuneelle sanotaan ”syö lääkkeesi ja ole onnellinen”.

  Työterveyslaitoksen päätehtävä näyttää olevan lasten ja aikuisten myrkyttämisen salliminen. Tämä on loogista, koska aikoinaan formaldehydin ja asbestin suhteen toimittiin väärin: julistettiin aine pahaksi ja liian monen business meni alta. Niin menisi nytkin, jos totuus tuotaisiin esille. Oli kyse toksiineista tai sähkömagneettisesta säteilystä.

  Ihmisiä on kovin erilaisia, vaikka tutkimuksissa käytetäänkin aina sellaista malli-apinaa, jota ei ole olemassakaan. Sama kuin nämä uudet ruokasuositukset, jotka on tehty sellaiselle ihmiselle, jota ei ole olemassakaan.

  Sama pätee sähköyliherkkyyteenkin. Osa herkistyy, osa ei. Toiset tuntevat tulevan ukkosmyrskyn päässään kipuna, toiset eivät tunne mitään. Ehkäpä sähköyliherkät ovat niitä ihmisiä, joilla on vielä jotain yhteyttä luontoon?

  Huvikseni katselin tässä erästä tutkimusraporttia, jossa on ihmetelty homeita ja muovimatoista haihtuneita voc-yhdisteitä. Miltä kuulostaisi hengitellä 2-etyylilheksanolia ja 1-butanolia yhdistettynä homeiden (aerobasidium, cladosporium, ulocladium, steriilit rihmat, penicillum jne) tuottamiin myrkkyihin? Mahtaakohan tuollaisten myrkkyjen imppaaminen herkistää ihmisen kaikelle mahdolliselle? Myös sähkömagneettiselle säteilylle? Onko tämä ”luonnollista”? Ei varmasti ole.

  On surkuhupaisaa, että vaikka oirekyselyt, mittaustulokset ja sairaushistoriat näyttävät selvästi sen, että oleskelutilat ovat sairaat, sallii Työterveyslaitos tuollaisten tilojen käytön, eli he sallivat ihmisten lisäsairastuttamisen. Laki on viranomaisen, ei kansalaisten puolella, tottakai.

  Ei ihme, että lapsilla on korvatulehduksia, astmaa, nenä- ja korvasairauksia kun he joutuvat olemaan toksisessa ympäristössä. Harva vanhempi edes tajuaa, mitä myrkkyjä heidän ”koekaniini” pilttinsä hengittävät ja syövät. Ai niin, onneksi on sellun jäteliemestä tehty Xylitoli, sillähän ne korvatkin paranevat.

  Niin pitkään kunnes kukaan ei kanna vastuuta, toiminta jatkuu entisellään. Kannattaa kirjoitella ylös niiden ihmisten nimiä, jotka tämän touhun on sallinut, sillä eihän sitä tiedä, vaikka pääsisi joskus ”postuumisti” kyseisiä ihmisiä syyttelemään.

  Voi olla fiksua tallentaa kudosnäyte (tai edes hiuksia) tulevaisuuden analytiikkaa varten. Tai ainakin tulevaisuuden tutkijoita varten, osataan tehdä sopivat Wikit niistä hulluista, jotka sallivat näiden aineiden käytön.

  Samaan aikaan kun ihmisiä todellisuudessa sairastuttavat asiat salataan, viranomaisten laittaessa päänsä Puskaan, keskitytään nyt lehmien piereskelyyn.

  Tuntuu hullulta, että CO2 olisi pahempi kuin ilmakehässä ennestään olevat freonit, 2-etyyliheksanolit tai muut teollisuuden tuottamat moskat.

  Viranomaisten mielestä on huomattavasti törkeämpää syödä nitriiteillä (se todellinen punaisen lihan syövän aiheuttaja) ja sokerilla pumpattua lihaa kuin tarkastella ihmisten kokonaiskemikaalikuormaa.

  Tähänkin voidaan vetää mukaan ne helvetin karppaajat, jotka ilkeävät ostaa lanttunsa, kaalinsa ja lihansa paperiin käärittynä. Niistähän ei tule myrkkyjä ilmaan, siten kuin pakkausmuoveista ja bisphenolilla höystetyistä hiilihydraattihöystöistä, joiden hyllyikä on vuosituhansia.

  Sähkömagneettisen säteilyn suhteen olisi mielenkiintoista tietää, miten ihmisten erilaiset suolatasapainot ja myrkkytasapainot vaikuttavat. Jos syö esimerkiksi ruisleipää, johon on dumpattu paljon suolaa, niin mahtaako se vaikuttaa siihen, miten kroppa absorboi sähkömagneettista säteilyä itseensä?

  Tai mahtaako se amalgaamipaikka alkaa soittelemaan Radio Moskovaa joutuessaan ”antennina” suolaiseen sylkeen?

  Toistaalta, masennusta hoidetaan laittamalla kela päähän ja antamalla sähkömagneettisia pulsseja aivoon (rTMS eli transaksiaalinen magneettiterapia). Miksihän sitten masennus vaan lisääntyy, vaikka olemme koko ajan ikäänkuin samanlaisessa magneettikentässä? Vai onko todellinen tilanne just toisinpäin?

  Toinen juttunsa on se, että maksa on se elin joka meistä näitä myrkkyjä poistaa.

  Huhujen mukaan on ihmisiä, joilta on maksa tuhoutunut kun ovat oleskelleet sellaisissa tiloissa, joissa on muovimatto asennettu väärin kostealle betonilaatalle (eli alkalisen kosteuden käynnistämä muovin hajoamisreaktio on tuottanut niin paljon vocceja, että maksa sanoi poks).

  Mitenkähän on, mahtaisiko nämä ruoansulatusongelmatkin kytkeytyä näihin myrkkyihin ja miksei myös sähkömagneettiseen säteilyyn?

  Tykkää

 5. Christer Sudqvist, olen itse homeyliherkkänä todella kiitollinen rohkeasta kirjoituksestasi. Juuri näin TTL nyt toimii.

  Olisit kuitenkin voinut mainita, että suuri osa kirjoituksestasi on kopioitu lähes suoraan Erja Tammisen blogista. Kunnollisen lähdeviitteen puuttuminen ikävä kyllä alentaa kirjoituksen journalistista arvoa silmissäni.

  http://www.sahkoailmassa.fi/blogi/55-ympaeristoeyliherkkae-haluatko-saeilyttaeae-tyoekyvyn

  Tykkää

 6. ”Ihmettelijä” kirjoitteli ”Tällä hetkellä Sundqvistin esittämiin ongelmiin tärkein selittävä tekijä on sosio-demograafiset tekijät (ikä, sukupuoli, koulutus,…). Ne hakkaavat mennen tullen altistumisen merkityksen oireissa. Se pistää miettimään mistä on kysymys. Osa tutkijoista tutkii asiaa aivojen limbisen järjestelmän häiriönä. Tällä hetkellä se onkin todennäköisin selitys.”

  Eli korkeammin koulutetut ovat paremmin aivopesty, etteivät he valittaisi? Näinhän se on, eihän töissäkään uskalla valittaa, kun seurauksena on potkut seuraavissa YT-näytelmissä.

  Toinen selittävät tekijä voi olla myös se, että korkeammin koulutetut nuoret ovat entistä etäämmällä luonnosta, jolloin he eivät yksinkertaisesti kykene aistimaan luonnollisia asioita. Aivojen plastisuudesta puhumattakaan.

  Ihmettelijä on myös huomattavan vanha ihmiseksi. Harva meistä eli keskiajalla.

  Se mitä nyt luemme historiankirjoituksena, pitää ensinnäkin suhteuttaa siihen hetkeen, jolloin asiat tapahtuivat ja muistaa, että vain voittajat saavat äänensä kuuluviin historiankirjoituksessa.

  Eiköhän ennenkin uskonto ollut tekosyy erilaisten ihmisten teloittamiseen. Nyt samaa tehdään tieteen avulla, viranomaisten toimesta. Onhan tämäkin omanlaista ihmisen jalostamista. Päämäärä vain on hämärän peitossa. Kaipa meistä tehdään paristoja koneille, kuten Matrixissa 🙂

  Tykkää

 7. Janetelle,

  Kiitos palautteesta ja arvokkaasta kommentistasi.
  On totta, että kirjoitus on http://www.sahkoailmassa.fi -sivustolla blogissani, mutta olen antanut luvan Christerille tekstin hyödyntämiseen. Christerin kirjoittamana se saa uuden ulottuvuuden ja hän onnistuu muokaamaan juttuja ”hauskoiksi”. Hän ei ole yhtä tosikko kuin minä;)

  Tykkää

 8. Erja Tamminen,

  hienoa, että olette sopineet asian keskenänne. Kuitenkin journalistisen hyvän tavan mukaista on ilmaista lähteet selkeästi, eli mielestäni kirjoituksen lopussa olisi pitänyt olla linkki kirjoitukseesi.

  Hienoa kuitenkin, että asia sai näin huomiota, ja juuri Christerin jutun kaltaista kärkevää ja maalin osuuvaa kritiikkiä – huumorin kera -tarvitaan nyt. Teidän molempien pointit ovat juuri sellaisia, joita itsekin mietin kuunneltuani tämän Markku Sainion luennon, mutta en itse olisi osannut niitä noin vakuuttavasti ilmaista.

  Tykkää

 9. Työterveyslaitoksella ollaan niin strutsia, niin strutsia

  TS.

  Maailma on täynnä ongelmia mutta niin kauan kun virkamies pystyy pitämään ongelmat poissa omalta pöydältä niin kaikki hyvin. Sen eteen voi ja kannattaa nähdä vaivaa paljonkin.

  Hyväksikoettuja keinoja on pyytää tiedot oikella kaavakkeella tai muuten asiaa ei voi käsitellä. Tai ohjeistaa kääntymään osastopäällikön puoleen ( ollut ja on edelleen sairaslomalla…).
  Tai sitten vaan leikkii tyhmää ja toistaa samaa lausetta niin kauan että kukaan ei enää jaksa valittaa.

  Virkamies on ahkera ja päivät kuluu yleensä töitä väistellen.

  Tykkää

 10. Kaikkien suomalaisten tulisikin pääministerimme johdolla lausua aina tasatunnein ”Tämäkään ei koske meitä!” Sillä keinolla voimme jatkaa rauhassa ihanaa elämäämme tässä äärettömän terveessä ja ylettömän rikkaassa lintukodossamme. Sairauksista, tapaturmista, kuolemasta, irtisanomisista jne. huolimatta. Sillä nehän eivät nyt virallisesti koske meitä.

  Tykkää

 11. Suomessa Sähkösaasteen turvaamiskeskus (STUK) ja Suomen Skepsistikkoyhdistys (Skebo ry) pitävät yllä käsitystä, että kännyköiden, tukiasemien, wlanien, voimalinjojen, induktioliesien ym. säteilystä ei ole mitään tieteellisesti todistettua haittaa kenellekään.

  Kannattaa kuitenkin seurata Facebook-ryhmää Sähkömagneettinen terveys, niin tietää, miten asiat ovat, ei tarvitse luulla.

  https://www.facebook.com/pages/S%C3%A4hk%C3%B6magneettinen-terveys/516264018426306?fref=ts

  Sieltäpä pääsee lukemaan tämän kyseisen Sainion tuoreen lausunnon, joka ei miestä mairittele.

  Tykkää

 12. Syrjäytymisherkkyyskin tuli esille kun Sale otti ääntenkalastamisella asian esille. Mitä tekee työterveyslaitos? Nimittäin kun syrjäytynyt aikoinaan pääsee? leivän syrjästä kiinni, jos onni potkaisee.
  Nyt suuri osa nuorista on niin syrjäytymässä olevia että kauhistuttaa. Syrjä, syrjäytyminen syrjin.
  Kun asiaa ovat jo aikoja sitten käsitelleet monet tutkijat (esim Hämäläinen 1996, Suutari 2001, Takala 1992, ..,.), on asia kuin uusi. Dialogi -lehtikin 6 1995 käsittelee asiaa.
  Voi meitä. Nyt Sale kulkee muina miehinä pressana hoitamassa maan asiat kuntoon. Eka kertaa moni kuuli koko asiasta. Hän jos kuka osaa.

  Tykkää

 13. Hyvä Margariinin ystävät ry,

  Kylläpä löysit osuvia nimityksiä STUK:lle ja Skepsis ry:lle! Onnittelut.

  Netistä googlaamalla löytyy hyviä kommentteja Sainion ja muiden virallisten tahojen sanomana.

  On ikävää, etten voi suositella sivustoa Sähkömagneettinen terveys. En hyväksy sivuston kaikkia toimintaperiaatteita.

  Tykkää

 14. Christerille ja muille propelihatuille, joille uskonto tuottaa tuskaa: tässä olisi uusia kivoja juttuja mietittäväksi epigenetiikan näkövinkkelistä aiheeseen liittyen:

  1. http://epigenie.com/get-the-lead-out-of-your-epigenome/

  2. http://epigenie.com/snps-nutrition-and-dna-methylation-with-dr-steven-zeisel/

  Ja tähän konferenssiin mennään, eikö vaan http://epigenie.com/conference-trends-nutrition-in-epigenetics/

  Tuolta Facebook-ryhmästä bongasin tämän artikkelin http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777017/ .. joka kannattaa lukea myös.

  Tykkää

 15. Että mitä? Nyt siis parannuskeinoksi suositellaan sitä, ettei pidä ajatella näiden ulkoisten altisteiden vaarallisuutta. Karkotetaan siis ajatuksen voimalla nämä ikävät oireet pois, joita ajatus tuottaa. Eli vaiva lähtee sillä, millä on tullutkin.

  Eikö tämä ole juuri sitä uskomushoitoa, jonka Päivi Räsänen haluaa ponnekkaasti kansalaisilta kieltää (vaikka muuten saa kyllä olla uskossa)? Hop, hop Päivi, nyt äkkiä konsultoimaan Työterveyslaitosta!

  Tykkää

 16. Tässä olisikin Skebo ry:llä ja Suomen Lääkäriliitollä oiva tilaisuus kieltää uskomushoitojen käyttö. Todellakin, Maria kirjoittaa asiaa, tieteellinen näyttö uskomushoidosta puuttuu täysin.

  Tykkää

 17. Kylläpä näitä uskomushoidatuksia riittää nykypäivänä. Tämän illan Iltalehti liitteensä etusivulla otsikoi: ”Karppausbuumin seuraus: Sydäntaudit ja diabetes yleistyvät”

  Tarvinneeko mainita, että tieteellistä todistetta tällaiselle väitteelle ei ole, vaan Itä-Suomen THL:n tutkijat heittävät tällaisia uskomuksia ihan hatusta.

  Vai onko tähän jollakin esittää tieteellisiä perusteita. Kysäisen tätä uskomuhoitojen vastatustajalta Skebo ry:ltä. Kiitos vastauksesta.

  Terveisin nimimerkki ”Voisin lukaista sen Finnriski 2012:n kokonaan”

  Tykkää

 18. toivottavasti nämä ns rasvan terveellisyys väitteet eivät perustu esim tutkimuksiin, jossa päädyttiin, ettei rasva tuota ongelmia 20-40 E-%:n välillä.

  Ruotsissahan kyseinen tutkimus taisi todistaa, ettei rasvan käyttö tuota ongelmia, tosin proteiinin kulutuksen pysyessä vakiona, eivät tainneet Ruotsissa tajuta, ettei hh:nkaan vaihtelu kyseisellä 20%:-yksikön vaihteluvälillä aiheuttaa ongelmia.

  Mutta varmaan duunarimme ottaa kantaa näihinkin tutkimuksiin -> VHH/ LCHF on hyväksi, kunhan rasvan kulutus on 25 – 40e%:n luokkaa, Tosisaalta hh:n kulutus vastaavalla 15 %-yksikön välillä ei aiheutakaan mitään teveyshaittoja.

  Tykkää

 19. Wlanin ja kännykän säteilyn merkitystä voi kokeilla helposti jos on unettomuutta tai jatkuvaa väsymystä.
  Sammuta wlan, kännykkä ja kaikki muut laiittet ainakin makuuhuoneesta. Jos nukut paremmin tai heräät levänneenä voi olla että tiedät mistä johtuu. Jos nukut paremmin mutta et tiedä mistä johtuu olet varmaan THL:lta, skeptikko tai ehkä Tuomari.

  Tykkää

 20. Tuohon Margariinimiehen kirjoittamaan on kyllä pakko lainata itseni joskus kirjoittamaa: THL tuo meidän Suomalaisten hyvinvointia ylläpitävä laitoksemme on lukuisista tutkimuksistaan huolimattta jättänyt erään kiinnostavan alan kokonaan ilman mainittavaa tietokantojen ylläpitoa.Nyt asiaan on tulossa muutoksia sillä pääjohtaja Pekka Puskan johdolla he ovat vihdoin löytäneet Suomesta jo lähes sukupuuttoon kuolleen eläinlajin. Warthog Medical Journal lehdelle antamassaan tiedonannossa he toteavat Suomen Kansalle: Suomesta juuri löytyneestä kolmiomaisella evällä varustetusta petokalasta otettu näyte on Haista kaavittu. Sitä samaa toivottelemme myös me sinne heidän suuntaansa.

  Tykkää

 21. Ehkä tutkijat tarkoittavat tässä yhteydessä niitä ”ajattellijoita” jotka ovat kokeneet yliherkkyydet lgitiimiksi tavaksi saada ylimääräistä myötätuntoa ja erikoiskohtelua – yliherkkyyshän ei tee ihmisestä parempaa kuin toiset … 😉

  Tykkää

 22. http://www.mtv3.fi/45minuuttia/jaksot.shtml/2013/10/1814851/statiinikupla-puhkeaa

  Tässäkin blogissa on keskusteltu paljon statiineista. 45 minuuttia räväytti asian esille.

  On se kumma – vai onko – että kukaan näistä statiinilääkäreistä ei uskalla mitenkään kommentoida tätä asiaa. Harvaa uskaltaa vastata edes puhelimeen.

  Sidonnaisuudet ei todellakaan ole sitä luokkaa mitä muuan Mie väitti aikanaan. Kymmenien, jopa satojen tuhansien sidonnaisuuksia ei ole ilmoitettu Käypä hoito -sivuilla.

  Tykkää

 23. Verestä muistiani: mitä olen sanonut sidonnaisuuksista aikoinaan? Suora sitaatti, kiitos.

  Mitä tuohon Malinin juttuun tulee, niin kesällä Malinin blogissa hänen kanssaan keskustellessani tuli kyllä tuskallisen selväksi se, ettei hän tiedä asiasta (statiinit & niiden käyttö) mitään – eikä tämä tiedon puute näyttänyt/näytä estävän millään tavalla. Sama pätee Utriaiseen. Salaliittoteorioiden pariin on ajauduttu aika vauhdilla.

  Tuossa 45 minuuttia -jaksossa esitettiin mm. ihan pokalla ne alkeelliset virhepäätelmät (kuvat kuolleisuuslukuja koskien – on aikalailla ”no brainer” että statiinien käyttäjiä l. sv-tautipotilaita ja/tai riskiryhmään kuuluvia kuolee sv-tauteihin enemmän kuin niitä jotka eivät statiineja tarvitse) joita kommentoin kummallekin Malinin Epikriisi -blogissa. Ei mitään vaikutusta. Uskossaan vahva ei logiikkaa tarvitse.

  Laadullisesti aletaan olla MOTin tasolla. Eikä se ollut kehu.

  Tykkää

 24. Tämä hyvä kirjoitus auttaa ymmärtämään homealtistuneita ja ympäristöherkkiä myös heidän ystäviään ja läheisiään. Ikävä että asioista vaietaan ja vähätellään. Ympäristöyliherkkyydet tulevat lisääntymään ja muuta oikeaa hoitoa ei ole kuin homeisten rakennusten välttely ja muiden altisteiden välttely. On ikävää, että sairaille annetaan hoitoohjeeksi aivan vääränlaista hoitoa siis homealtistuneen pitäisi oleskella kosteusvaurioisessa rakennuksessa. Tämähän on kidutusta. Yhteiskunnassamme halutaan paeta vastuuta ja syylistää sairastuneita yksilöitä. Se on oma vika jos on altistunut. Kukaan ei välitä henkilöstä joka on saanut ympäristöyliherkyyden.

  Kiitos näitä tarinoita lukisin enemmänkin!

  Tykkää

 25. Kiitos hauskasta pilapiirustuksesta, mutta missä on ne ”kanarialinnut”, joita työterveyshuollossa pakotetaan homeiseen työpaikkaan taas uudestaan kokeilemaan voimakkaista oireista huolimatta.

  Tykkää

 26. Joku raja pitäisi olla

  Dosentti Markku Sainio on sivuuttanut kaikki fyysiset tutkimukset, koskien homeille herkistyneitä potilaita. Kaiken kaikkiaan hänen toimintansa hipoo eettisyyden rajoja. Hän on ollut suuri harmi vaikeasti sairaille potilaille, jotka jo vihdoinkin olisivat tarvinneet kunnollista hoitoa placebo-hömpän sijaan. Sainio ei myöskään ole suostunut paljastamaan omien hypoteesiensa lähteitä. Ilmeisesti mitään pätevää pohjaa hänen väitteilleen ei olekaan olemassa.

  Suomessa on myös sellaisia asiantuntijalääkäreitä, jotka ovat aidosti olleet tekemisissä homepotilaiden kanssa ja tuntevat ja tietävät, mistä todella on kysymys. Miksi Tiede-lehteä ei kiinnosta haastatella heitä?

  Yksi esimerkki ”ympäristöherkkyydestä”. Lahdessa remontoitiin homeinen keskustan terveysasema. Miljoonaremontista huolimatta muutamat työntekijät oireilivat vielä senkin jälkeen. Kului vähän aikaa ja osastoja alettiin sulkea, sillä sieltä saatiin tutkimuksilla tuloksena, että hometta oli edelleen. Tällä tavoin kaikista herkimmät joutuivat toimimaan kanarialintuina. Homeongelmien takana onkin usein se, että remontteja ei vain osata tehdä. Ei siis mikään nocebo- tms. ilmiö, vaan ihan oikea fyysinen reagointi ympäristössä oleville väärille altisteille.

  Tällaisia terveisiä Markku Sainiolle.

  ttp://www.tiede.fi/keskustelu/4001613/ketju/joku_raja_pitaisi_olla

  Oma kommentti kuinka yhteiskunnalla on varaa sairastuttaa lapsiamme

  Niin laitan linkin tänne kun oli hyvä kirjoitus

  Tykkää

 27. http://yle.fi/uutiset/talojen_homeen_myrkyllisyyden_syy_selvisi_vihdoin/6323028

  MItähän Sainio tästä tuumaa

  Sienen tuottamat myrkylliset peptidit nimettiin trilongiineiksi. Ne imeytyvät elimistön kudoksiin ja soluihin tuottaen erityisiä kaliumia ja natriumia läpäiseviä nanokanavia.

  Trilongiineista muodostunut kanava voi oikosulkea eliöiden omia, elintärkeitä kaliumia ja natriumia kuljettavia kanavia. Tämän seurauksena esimerkiksi sydämen, hengityselinten ja hermosolujen toimintaa ohjaavat viestintäjärjestelmät häiriintyvät.

  Antibiootit eivät riitä hoidoksi. Trilongiinit sietävät myös mikrobeja tappavia kemikaaleja ja kuumennusta, joten ainoa keino torjua homesienen aiheuttamia sairauksia on korjata elinympäristöä.

  Niin ja mietitään vielä niitä myrkyllisiä desinfiointifirmoja

  Tykkää

 28. Nyt on uusi keino siedätys. Nykyään aletaankin myrkytettyjä siedättämään myrkyillä. Tämä on ennen kuulumatonta. Nämä lääketieteelliset kokeethan tehdän ihan suoraan ihmisillä. Oletteko lukeneet moista juttua! Niin jos lapset oksentavat homekoulun pihalla niin heidät pitää laittaa uudestaan luokkaan että oksentavat. Homekoulujen remontointi on sitten kuulemma turhaa.

  Tykkää

 29. Yhteiskunnan pitäisi puuttua enemmän homerakennuksien korjaamiseen ja hyvin usein niiden purkamiseen. Lisäksi pitäisi puuttua kemikaalien kovaan käyttöön. Kun saa homerakennuksessa myrkytyksen ja altistuu kemikaaleille ja homemyrkyille niin silloin elämä vaikeutuu. Näitä tapauksia Suomessa liikaa siis monikemikaaliyliherkkyys, tuoksuyliherkkyys ja sähköyliherkkyys ovat hyvin vaikeita sairauksia joihin ei ole lääkettä.

  Tykkää

 30. Etenkin herra Sainio puhuu vakuutuslääkärien ja STM:n suulla.

  Jos minä olisin neurologi minua pelottaisi tämä, en haluaisi, että suuri yleisö alkaisi edes epäillä tämän suuntaista.

  Through the Shadowlands: A Science Writer’s Odyssey Into an Illness Science Doesn’t Understand

  Julie Rehmeyer Tiedetoimittaja joka ajoittain halvaantui ja menetti toisinaan kävelykykynsä homeiden takia.

  2017 Rodale Books

  Selittäkää minulle miksi Julien kävi näin? Ei hän pelännyt homeita, hänellä oli diagnoosi ihan eri sairauteen ja hän luuli että kaikki johtuu väsymysoireyhtymästä.

  Journal Article
  Author:
  Purzycki, Catherine B. ;Shain, Daniel H.
  Title:
  Fungal toxins and multiple sclerosis: A compelling connection
  Year:
  2010
  Journal:
  Brain Research Bulletin
  Volume:
  82
  Issue:
  1
  Pages:
  4-6

  Reference Type:
  Journal Article
  Author:
  Gay, Frederick
  Title:
  Bacterial toxins and Multiple Sclerosis
  Year:
  2007
  Journal:
  Journal of the Neurological Sciences
  Volume:
  262
  Issue:
  1–2
  Pages:
  105-112

  Reference Type:
  Journal Article
  Author:
  Reis, J.
  Title:
  Multiple Sclerosis: airborne environmental triggers and the ‘bacterial toxins hypothesis’, a credible synthesis?
  Year:
  2015
  Journal:
  Journal of the Neurological Sciences
  Volume:
  357, Supplement 1

  Reference Type:
  Journal Article
  Author:
  Empting, L. D.
  Title:
  Neurologic and neuropsychiatric syndrome features of mold and mycotoxin exposure
  Year:
  2009
  Journal:
  Toxicology & Industrial Health
  Volume:
  25
  Issue:
  9/10
  Pages:
  577-581
  Human exposure to molds, mycotoxins, and water-damaged buildings can cause neurologic and neuropsychiatric signs and symptoms. Many of these clinical features can partly mimic or be similar to classic neurologic disorders including pain syndromes, movement disorders, delirium, dementia, and disorders of balance and coordination. In this article, the author delineates the signs and symptoms of a syndrome precipitated by mold and mycotoxin exposure and contrasts and separates these findings neuro-diagnostically from known neurologic diseases. This clinical process is designed to further the scientific exploration of the underlying neuropatho-physiologic processes and to promote better understanding of effects of mold/mycotoxin/water-damaged buildings on the human nervous system and diseases of the nervous system. It is clear that mycotoxins can affect sensitive individuals, and possibly accelerate underlying neurologic/pathologic processes, but it is crucial to separate known neurologic and neuropsychiatric disorders from mycotoxin effects in order to study it properly.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s